Bài 21 trang 82 sgk Hình học 6

Giải bài 21 trang 82 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 phần Hình học : Đo các góc ở hình 28a, b. Viết tên các cặp góc phụ nhau

Đề bài:

 a) Đo các góc ở hình 28a, b.

b) Viết tên các cặp góc phụ nhau ở hình 28b.

hình 28
 

Đáp án giải bài tập 21 trang 82 sgk Toán lớp 6 Hình học tập 2

a) Số đo các góc ở hình 28a, b là:

Đáp án câu a bài 21 trang 82 sgk toán 6 tập 2

b) Các cặp góc phụ nhau:

Đáp án câu b bài 21 trang 82 sgk toán 6 tập 2

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 21 trang 82 sgk Hình học 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu