Bài 22 trang 82 sgk Hình học 6

Hướng dẫn giải bài 22 trang 82 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 phần Hình học : Đo các góc ở hình 29, 30. Viết tên các cặp góc bù nhau.

Đề bài:

a) Đo các góc ở hình 29, 30.

b) Viết tên các cặp góc bù nhau ở hình 30.

Đáp án bài 22 sgk Toán Hình lớp 6 trang 82

a) Số đo các góc ở hình 29, 30 là:

Đáp án câu d bài 22 trang 82 sgk toán 6 tập 2

b) Các cặp góc bù nhau là:

Đáp án câu b bài 22 trang 82 sgk toán 6 tập 2

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 22 trang 82 sgk Hình học 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu