Bài 20 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Bài 20 trang 82 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 20 trang 82 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 20 trang 82 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz khác.

Đề bài 20 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Hình \(27\) cho biết tia \(OI\) nằm giữa hai tia \(OA, \, OB, \, \widehat{AOB} = 60^o, \, \widehat{BOI} = \dfrac{1}{4}\widehat{AOB}. \)

Tính \(\widehat{BOI}, \, \widehat{AOI}.\)

Bài 20 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

» Bài tập trước: Bài 19 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 20 trang 82 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Nếu tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\)\(Oz\) thì \(\widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{xOz}.\)

Ngược lại, nếu \(\widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{xOz}\) thì tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\)\(Oz\)

Bước 1: Tính số đo góc \(BOI\)

Bước 2: Tính số đo góc \(AOI\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 20 trang 82 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(\widehat{BOI} = \dfrac{1}{4}\widehat{AOB} = \dfrac{1}{4} . 60^o = 15^o\)

Do tia \(OI\) nằm giữa hai tia \(OA, \, OB\) nên ta có:

\(\begin{align} \widehat{AOI} + \widehat{BOI} &= \widehat{AOB} \\ \widehat{AOI} &= \widehat{AOB} - \widehat{BOI} \\ \widehat{AOI} &= 60^o - 15^o \\ \widehat{AOI} &= 45^o \end{align}\)

Vậy \(\bf \widehat{BOI} = 15^o, \,\, \widehat{AOI} = 45^o\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 21 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 20 trang 82 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu