Bài 20 trang 82 sgk Hình học 6

Hướng dẫn giải bài 20 trang 82 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 6 tập 2 : Tính số đo hai góc BOI và AOI biết tia OI nằm giữa hai tia OA, OB

Đề bài:

 Hình 27 cho biết tia OI nằm giữa hai tia OA, OB

Câu hỏi bài 20 trang 82 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án bài 20 trang 82 sgk Hình học lớp 6

Đáp án bài 20 trang 82 sgk toán 6 tập 2

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm: Đáp án bài 21 trang 82 sgk Hình học 6

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 20 trang 82 sgk Hình học 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu