Bài 18 trang 82 sgk Hình học 6

Hướng dẫn giải bài 18 trang 82 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 phần Hình học : Tính số đo góc BOC.

Đề bài:

Hình 25 cho biết OA nằm giữa hai tia OB, OC,Câu hỏi bài 18 trang 82 sgk toán 6 tập 2

Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả.

hình 25

Đáp án bài 18 trang 82 sgk Toán Hình học lớp 6

Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên:

Đáp án bài 18 trang 82 sgk toán 6 tập 2

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 18 trang 82 sgk Hình học 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu