Bài 18 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Bài 18 trang 82 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 18 trang 82 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 18 trang 82 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 18 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Hình \(25\) cho biết tia \(OA\) nằm giữa hai tia \(OB , \, OC, \, \widehat{BOA} = 45^o, \, \widehat{AOC} = 32^o.\)

Tính \(\widehat{BOC}\). Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả.

Bài 18 trang 82 SGK Toán 6 tập 2
 

» Bài tập trước: Bài 17 trang 80 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 18 trang 82 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Nếu tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\)\(Oz\) thì \(\widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{xOz}.\)

Ngược lại, nếu \(\widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{xOz}\) thì tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\)\(Oz\)
 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 18 trang 82 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Vì tia \(OA\) nằm giữa hai tia \(OB, \, OC\) nên:

\(\widehat{BOC} = \widehat{BOA} + \widehat{AOC} = 45^o + 32^o = 77^o\)

Dùng thước đo kiểm tra lại ta thấy \(\bf \widehat{BOC} = 77^o\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 19 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 18 trang 82 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu