Đáp án bài 14 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 14 trang 64 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Cho ba đoạn thẳng có độ dài là m,n,p ( cùng đơn vị đo).

Dựng đoạn thẳng có độ dài x sao cho:

Đáp án lời giải

a) Cách dựng:

- Vẽ hai tia Ox, Oy không đối nhau.

- Trên tia Oy đặt điểm B sao cho OB = 2 đơn vị.

- Lấy trung điểm của OB.

- Nối MA.

b) Cách dựng:

- Vẽ hai tia Ox và Oy không đối nhau.

- Trên tia Ox đặt hai đoạn OA= 2 đơn vị, OB= 3 đơn vị.

- Trên tia Oy đặt đoạn OB' = n

- Nối BB'

- Vẽ đường thẳng qua A song song với BB' cắt Oy tại A' và OA' = x.

c) Cách dựng:

- Vẽ tia Ox, Oy không đối nhau.

- Trên tia Ox đặt đoạn OA= m, OB= n.

- Trên tia Oy đặt đoạn OB' = p.

- Vẽ đường thẳng qua A và song song với BB' cắt Oy tại A' thì OA' = x.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 14 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu