Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 13 trang 64 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 13 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Đề bài

Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường bằng dụng cụ đo đơn giản được không?

Hình 19: thể hiện cách đo chiều cao AB của một bức tường bằng các dụng cụ đơn giản gồm:

Hai cọc thẳng đứng và sợi dây FC, Cọc 1 có chiều cao DK= h. Các khoảng cách BC= a, DC= b đo được bằng thước thông dụng.

a) Em hãy cho biết người ta tiến hành đo đạc như thế nào ? 

b) Tính chiều cao AB theo h, a, b.

bài 23 trang 64

Đáp án lời giải

a) Cách tiến hành:

- Đặt hai cọc thẳng đứng, di chuyển cọc 2 sao cho 3 điểm A,F,K nằm trên đường thẳng.

- Dùng sợi dây căng thẳng qua 2 điểm F và K để xác định điểm C trên mặt đất( 3 điểm F,K,C thẳng hàng).

đáp án câu b bài 13

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 13 trang 64 SGK Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu