Đáp án bài 131 trang 55 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 131 trang 55 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

75% một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Đáp án:

Phân tích đề

Bài toán có thể hiểu là: tìm một số biết 75% của nó bằng 3,75m.

Chiều dài của mảnh vải là:

Đáp án bài 131 trang 55 sgk toán 6 tập 2

Đáp số: 5(m)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 131 trang 55 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Yêu cầu giải đề