Bài 131 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Bài 131 trang 55 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 131 trang 55 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 131 trang 55 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tìm một số biết giá trị phân số của nó khác.

Đề bài 131 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

» Bài tập trước: Bài 130 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 131 trang 55 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Quy tắc: Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính \(a:\dfrac{m}{n}\) \(\left( {m,n \in {N^*}} \right)\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 131 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cả mảnh vải dài số mét vải là:

\(3,75:\dfrac{{75}}{{100}} = 3,75.\dfrac{{100}}{{75}} = 5\left( m \right)\)

Đáp số: 5m 

» Bài tập tiếp theo: Bài 132 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 131 trang 55 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top