Đáp án bài 112 trang 49 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 112 trang 49 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

 Hãy kiểm tra các phép cộng sau đây rồi sử dụng kết quả của các phép cộng này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán:

Câu hỏi bài 112 trang 49 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

- Các phép cộng đều cho kết quả đúng.

- Ta có:

(36,05 + 2678,2) + 126

  = 36,05 + (2678,2 + 126) (Tính chất kết hợp)

  = 36,05 + 2804,2 (theo a)

  = 2840,25 (theo c)

(126 + 36,05) + 13,214

  = 126 + (36,05 + 13,214) (tính chất kết hợp)

  = 126 + 49,264 (theo b)

  = 175,264 (theo d)

(678,27 + 14,02) + 2819,1

  = (678,27 + 2819,1) + 14,02 (Tính chất giao hoán và kết hợp)

  = 3497,37 + 14,02 (theo e)

  = 3511,39 (theo g)

3497,37 – 678,27 = 2819,1 (suy từ e)

Vì vậy ta có thể điền số thích hợp và ô trống mà không cần tính toán:

Đáp án bài 112 trang 49 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 112 trang 49 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu