Giải toán lớp 6: Đáp án bài 103 trang 47 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 103 trang 47 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

a) Khi chia một phân số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó cho 2.

Ví dụ.    37 : 0,5 = 37 .2 = 74;

            102 : 0,5 = 102. 2 = 204.

Hãy giải thích tại sao làm như vậy?

b) Hãy tìm hiểu cách làm tương tự khi chia một số cho 0,25 ; cho 0,125. Cho các ví dụ minh họa.

Đáp án:

Đáp án bài 103 trang 47 sgk toán 6 tập 2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 103 trang 47 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu