Bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Bài 103 trang 47 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 103 trang 47 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn muốn giải bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập hỗn số. Số thập phân. Phần trăm khác

Đề bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

a) Khi chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.

Ví dụ: 37 : 0,5 = 37 . 2 = 74;

102: 0,5 = 102 . 2 = 204.

Hãy giải thích tại sao lại làm như vậy? 

b) Hãy tìm hiểu cách làm tương tự khi chia một số cho 0,25; cho 0,125. Cho các ví dụ minh họa.

» Bài tập trước: Bài 102 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 103 trang 47 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. Ta vận dụng quy tắc này để giải thích cho bài toán này. 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1

a) Vì \( \displaystyle 0,5 = {1 \over 2}\) nên khi chia 1 số a cho 0,5 tức là nhân a với số nghịch đảo của \( \displaystyle {1 \over 2}\) hay nhân a với 2.

Cụ thể:  \( \displaystyle a:0,5 = a:{1 \over 2} = {{a.2} \over 1} = a.2\)

b) +) Chia 1 số a cho \( \displaystyle 0,25 = {{25} \over {100}} = {1 \over 4}\) tức là nhân a với 4

Cụ thể: \( \displaystyle a:0,25 = a:{1 \over 4} = {{a.4} \over 1} = a.4\)

Ví dụ: 7 : 0,25 = 7. 4 = 28. 

+) Khi chia một số a cho \( \displaystyle 0,125 = {{125} \over {1000}} = {1 \over 8}\) ta nhân a với 8.

Cụ thể: \( \displaystyle a:0,125 = a:{1 \over 8} = a.8\) . 

Ví dụ: 23 : 0,125 = 23 . 8 = 184

Cách 2

a)

Ta có:  \(0,5 = \dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}\)

\(37 : 0,5 = 37 : \dfrac{1}{2} = 37 . \dfrac{2}{1} = 74\)

\(102 : 0,5 = 102 : \dfrac{1}{2} = 102 . \dfrac{2}{1} = 204\)

b)

Có \(0,25 = \dfrac{25}{100} = \dfrac{1}{4}\)

Do đó khi chia một số cho \(0,25\) (tức là chia cho \(\dfrac{1}{4}\))  ta chỉ cần lấy số đó nhân với \(4\)

\(0,125 = \dfrac{125}{1000} = \dfrac{1}{8}\)

Do đó khi chia một số cho \(0,125\) (tức là chia cho \(\dfrac{1}{8}\)) ta chỉ cần lấy số đó nhân với \(8\)

Ví dụ:  \(8 : 0,125 = 8 : \dfrac{1}{4} = 8 . 4 = 32 \)

\(5 : 0,125 = 5 : \dfrac{1}{8} = 5 . 8 = 40\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 103 trang 47 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top