Bài 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Bài 104 trang 47 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 104 trang 47 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %:

\(\displaystyle {7 \over {25}},{{19} \over 4},{{26} \over {65}}\)

» Bài tập trước: Bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 104 trang 47 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

*) Số thập phân gồm hai phần:

  - Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

  - Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.

Số chữ số thập phân bằng đúng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

*) Phân số có mẫu là 100 được viết dưới dạng phần trăm, tức là dạng gồm tử số của phân số đã cho kèm theo kí hiệu %.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(\begin{array}{l} \dfrac{7}{{25}} = \dfrac{{7.4}}{{25.4}} = \dfrac{{28}}{{100}} = 0,28 = 28\% \\ \dfrac{{19}}{4} = \dfrac{{19.25}}{{4.25}} = \dfrac{{475}}{{100}} = 4,75 = 475\% \\ \dfrac{{26}}{{65}} = \dfrac{2}{5} = \dfrac{{2.20}}{{5.20}} = \dfrac{{40}}{{100}} = 0,4 = 40\% \end{array}\) 

» Bài tập tiếp theo: Bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài 104 sgk Toán 6 tập 2 trang 47

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 104 trang 47 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top