Bài 10 trang 63 SGK Hình học 8

Giải bài tập 10 trang 63 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 phần Hình học : Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC cắt ...

Hướng dẫn giải bài tập 10 trang 63 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 phần Hình học - Bài Luyện tập chương 3: Tam giác đồng dạng (trang 63-64-65).

Đề bài

Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B', C' và H' (h.16). 

Đáp án giải bài 10 trang 63 sgk Toán Hình học lớp 8

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài 10 trang 63 sách giáo khoa Toán 8 tập 2, mời các bạn tham khảo thêm đáp án giải toán 8 bài 11 trang 63 hoặc hướng dẫn phương pháp giải bài tập Toán 8 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 10 trang 63 SGK Hình học 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu