Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Định

Xuất bản: 12/06/2023 - Cập nhật: 18/06/2023 - Tác giả: Anh Đức

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 được Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định thông báo nhanh và chích xác nhất, đẩy đủ các trường Trung Học Phổ Thông trên địa bàn.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Bình Định năm học 2023 - 2024 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Bình Định.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Định

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Bình Định năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Định ảnh 1
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Định ảnh 2
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Định ảnh 3

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Bình Định

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Bình Định

➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Định

Điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2022 tỉnh Bình Định

Trường THPTNV1NV2
THPT Quốc Học Quy Nhơn28,2523
THPT Trưng Vương21
THPT Hùng Vương18
THPT số 1 Tuy Phước15
THPT số 2 Tuy Phước16
THPT số 3 Tuy Phước17
THPT Nguyễn Diêu16
THPT Quang Trung14,75
THPT Tây Sơn18
THPT Võ Lai17,5
THPT số 1 An Nhơn18,75
THPT số 2 An Nhơn17
THPT số 3 An Nhơn17,5
THPT Hòa Bình15,5
THPT số 1 Phù Cát19,75
THPT số 2 Phù Cát16
THPT số 3 Phù Cát17,7510,75
THPT Ngô Lê Tân18
THPT Nguyễn Hữu Quang10,75
THPT số 1 Phù Mỹ22,25
THPT số 2 Phù Mỹ21,75
THPT An Lương20
THPT Mỹ Thọ20,5
THPT Tăng Bạt Hổ19,5
THPT Nguyễn Trân24,5
THPT Nguyễn Du21,25
THPT Lý Tự Trọng23,5
THPT Hoài Ân17,7512,25
THPT Võ Giữ15,5
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm12,25
THPT Trần Quang Diệu15,25
THPT Nguyễn Hồng Đạo15,75

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 THPT Chu Văn An

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán26
Chuyên Toán Tin25
Chuyên Lý25,75
Chuyên Hóa25,25
Chuyên Văn31
Chuyên Anh29,25
Chuyên Sinh25
Không chuyên23,5

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022THPT chuyên Lê Quý Đôn

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán28,75
Chuyên Toán Tin29,75
Chuyên Lý28,25
Chuyên Hóa30,15
Chuyên Văn32,75
Chuyên Anh32,5
Chuyên Sinh24,75
Không chuyên25,25

Nguồn: Page Quy Nhơn

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Định

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Định công lập

Trường THPTNV1
THPT Quốc Học Quy Nhơn28.75
THPT Trưng Vương22
THPT Hùng Vương17.5
THPT số 1 Tuy Phước16.75
THPT số 2 Tuy Phước16.25
THPT số 3 Tuy Phước19.5
THPT Nguyễn Diêu15.25
THPT Quang Trung16.25
THPT Tây Sơn17.00
THPT Võ Lai15.5
THPT số 1 An Nhơn19.5
THPT số 2 An Nhơn18.25
THPT số 3 An Nhơn16.25
THPT Hòa Bình15.5
THPT số 1 Phù Cát20.5
THPT số 2 Phù Cát17.5
THPT số 3 Phù Cát17.5
THPT Ngô Lê Tân18.00
THPT Nguyễn Hữu Quang10.00
THPT số 1 Phù Mỹ23.5
THPT số 2 Phù Mỹ23.25
THPT An Lương19.5
THPT Mỹ Thọ21.25
THPT Tăng Bạt Hổ19.25
THPT Nguyễn Trân25.5
THPT Nguyễn Du22.25
THPT Lý Tự Trọng23.75
THPT Hoài Ân17.5
THPT Võ Giữ15.75
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm12.75
THPT Trần Quang Diệu15.5
THPT Nguyễn Hồng Đạo16.5

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT Chu Văn An

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán27.5
Chuyên Toán Tin22.5
Chuyên Lý23.5
Chuyên Hóa24.5
Chuyên Văn27.5
Chuyên Anh29.25
Chuyên Sinh24.25
Không chuyên22

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán30
Chuyên Toán Tin23.5
Chuyên Lý27.75
Chuyên Hóa31.25
Chuyên Văn27.25
Chuyên Anh32.75
Chuyên Sinh27.5
Không chuyên25.5

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Định

New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Bình Định năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định công bố chính thức.

THPT chuyên Chu Văn An

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán30
Chuyên Toán Tin26
Chuyên Lý26,75
Chuyên Hóa24,5
Chuyên Văn33,5
Chuyên Anh29,5
Chuyên Sinh22,75
Không chuyên23

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán29
Chuyên Toán Tin25
Chuyên Lý26
Chuyên Hóa33,25
Chuyên Văn34,75
Chuyên Anh37
Chuyên Sinh28,5
Không chuyên28,25

Điểm chuẩn các trường công lập trên địa bàn

Trường THPTĐiểm chuẩn
THPT Quốc Học Quy Nhơn32,00
THPT Trưng Vương24,25
THPT Hùng Vương18,25
THPT số 1 Tuy Phước20,25
THPT số 2 Tuy Phước18,25
THPT số 3 Tuy Phước21,50
THPT Nguyễn Diêu17,00
THPT Quang Trung18,00
THPT Tây Sơn17,50
THPT Võ Lai18,25
THPT số 1 An Nhơn21,25
THPT số 2 An Nhơn21,00
THPT số 3 An Nhơn18,00
THPT Hòa Bình18,00
THPT số 1 Phù Cát23,75
THPT số 2 Phù Cát16,50
THPT số 3 Phù Cát18,25
THPT Ngô Lê Tân16,75
THPT Nguyễn Hữu Quang9,25
THPT số 1 Phù Mỹ25,00
THPT số 2 Phù Mỹ25,25
THPT An Lương21,25
THPT Mỹ Thọ22,00
THPT Tăng Bạt Hổ22,00
THPT Nguyễn Trân26,75
THPT Nguyễn Du25,00
THPT Lý Tự Trọng26,75
THPT Hoài Ân17,50
THPT Võ Giữ19,50
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm10,00
THPT Trần Quang Diệu16,75
THPT Nguyễn Hồng Đạo16,75

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 2019

THPT chuyên Chu Văn An

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán32,00
Chuyên Toán Tin25,00
Chuyên Lý25,25
Chuyên Hóa28,25
Chuyên Văn32,50
Chuyên Anh31,00
Chuyên Sinh21,50
Không chuyên24,00

THPT chuyên Lê Qúy Đôn

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán33,50
Chuyên Toán Tin29,25
Chuyên Lý26,50
Chuyên Hóa33,00
Chuyên Văn35,25
Chuyên Anh36,00
Chuyên Sinh24,25
Không chuyên27,00

Điểm chuẩn các trường công lập trên địa bàn

Trường THPTNV1NV2
THPT Quốc Học Quy Nhơn29,7525,75
THPT Trưng Vương23,75
THPT Hùng Vương18,25
THPT số 1 Tuy Phước20,00
THPT số 2 Tuy Phước15,75
THPT số 3 Tuy Phước20,00
THPT Nguyễn Diêu19,50
THPT Quang Trung19,00
THPT Tây Sơn19,75
THPT Võ Lai20,50
THPT số 1 An Nhơn22,50
THPT số 2 An Nhơn22,00
THPT số 3 An Nhơn18,75
THPT Hòa Bình18,00
THPT số 1 Phù Cát24,50
THPT số 2 Phù Cát19,75
THPT số 3 Phù Cát20,00
THPT Ngô Lê Tân17,25
THPT Nguyễn Hữu Quang9,50
THPT số 1 Phù Mỹ25,50
THPT số 2 Phù Mỹ28,00
THPT An Lương18,75
THPT Mỹ Thọ21,25
THPT Tăng Bạt Hổ23,75
THPT Nguyễn Trân28,75
THPT Nguyễn Du25,50
THPT Lý Tự Trọng27,00
THPT Hoài Ân19,259,25
THPT Võ Giữ17,75
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm9,25
THPT Trần Quang Diệu15,25
THPT Nguyễn Hồng Đạo18,75

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Bình Định 2018
:

TRƯỜNG NV 1 NV 2
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN 
THPT chuyên Chu Văn An
Chuyên Toán30
Chuyên Toán Tin21
Chuyên Lý24
Chuyên Hóa23,75
Chuyên Văn27
Chuyên Anh29
Chuyên Sinh26,25

THPT chuyên Lê Qúy Đôn

Chuyên Toán32,75
Chuyên Toán Tin27
Chuyên Lý25,5
Chuyên Hóa28,25
Chuyên Văn32
Chuyên Anh33,5
Chuyên Sinh26,25
DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN 
THPT Quốc Học32,527,25
THPT Trưng Vương22,25
THPT Hùng Vương22,5
THPT số 1 Tuy Phước23,75
THPT số 2 Tuy Phước21,75
THPT số 3 Tuy Phước21,75
THPT Nguyễn Diêu21,25
THPT Quang Trung21,75
THPT Tây Sơn19,75
THPT Võ Lai24,75
THPT số 1 An Nhơn25
THPT số 2 An Nhơn24,25
THPT số 3 An Nhơn21,25
THPT Hòa Bình20,75
THPT số 1 Phù Cát25,25
THPT số 2 Phù Cát23,5
THPT số 3 Phù Cát21,512,75
THPT Ngô Lê Tân21,75
THPT Nguyễn Hữu Quang12,75
THPT số 1 Phù Mỹ28
THPT số 2 Phù Mỹ28,5
THPT An Lương23,5
THPT Mỹ Thọ23,75
THPT Tăng Bạt Hổ25,5
THPT Nguyễn Trân29,5
THPT Nguyễn Du25,5
THPT Lý Tự Trọng27,5
THPT Tam Quan
THPT Phan Bội Châu
THPT Hoài Ân20,59,5
THPT Võ Giữ18,25
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm9,5
THPT Trần Quang Diệu17,25
THPT Nguyễn Hồng Đạo19,25

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Bình Định qua các năm!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM