Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Bình 2021

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Bình 2021/2022 chính thức của các trường THPT công lập, chuyên Thái Bình từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Thái Bình năm học 2021- 2022 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Thái Bình.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Bình

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Thái Bình 2021-2022 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Bình Công lập

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Bình Công lập

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Chuyên Thái Bình 2021

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán32.55
Chuyên Văn36.55
Chuyên Anh35.75
Chuyên Địa35.10
Chuyên Hóa37.50
Chuyên Lý34.35
Chuyên Sinh33.05
Chuyên Sử32.90
Chuyên Tin32.40
Lớp không chuyên28.80

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020

New: Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Thái Bình năm 2020 vừa được Sở GD-ĐT Thái Bình công bố chính thức hôm nay 2/8/2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Công lập

Chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm học 2020/2021 của các trường tại đây:

TRƯỜNGNgưỡng điểm trúng tuyển
THPT Hưng Nhân25,75
THPT Bắc Duyên Hà30,50
THPT Nam Duyên Hà26,00
THPT Đông Hưng Hà26,50
THPT Quỳnh Côi29,75
THPT Quỳnh Thọ27,25
THPT Phụ Dực29,75
THPT Tiên Hưng25,50
THPT Bắc Đông Quan31,75
THPT Nam Đông Quan26,25
THPT Mê Linh22,25
THPT Đông Thụy Anh26,50
THPT Tây Thụy Anh25,50
THPT Thái Ninh23,00
THPT Thái Phúc14,75
THPT Lê Quý Đôn27,50
THPT Nguyễn Đức Cảnh33,50
THPT Nguyễn Trãi32,00
THPT Vũ Tiên18,50
THPT Lý Bôn24,00
THPT Phạm Quang Thẩm11,50
THPT Nguyễn Du18,25
THPT Bắc Kiến Xương25,25
THPT Chu Văn An24,25
THPT Bình Thanh15,50
THPT Tây Tiền Hải29,50
THPT Nam Tiền Hải26,00
THPT Đông Tiền Hải19,00

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Chuyên Thái Bình

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán33,15
Chuyên Văn37,10
Chuyên Anh35,8
Chuyên Địa32,8
Chuyên Hóa36,5
Chuyên Lý32,4
Chuyên Sinh30,66
Chuyên Sử33,25
Chuyên Tin31,05
Lớp cận chuyên28,63

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Thái Bình

Chi tiết chỉ tiêu vào 10 Thái Bình 2021

Điểm chuẩn vào 10 Thái Bình 2019

Điểm chuẩn vào 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

TRƯỜNGĐiểm chuẩn
THPT Hưng Nhân25,25
THPT Bắc Duyên Hà10,50
THPT Nam Duyên Hà19,50
THPT Đông Hưng Hà24,25
THPT Quỳnh Côi28,20
THPT Quỳnh Thọ24,25
THPT Phụ Dực27,50
THPT Tiên Hưng23,50
THPT Bắc Đông Quan27,75
THPT Nam Đông Quan28,75
THPT Mê Linh18,75
THPT Đông Thụy Anh27,00
THPT Tây Thụy Anh25,50
THPT Thái Ninh14,75
THPT Thái Phúc19,75
THPT Lê Quý Đôn29,50
THPT Nguyễn Đức Cảnh25,50
THPT Nguyễn Trãi28,50
THPT Vũ Tiên19,50
THPT Lý Bôn21,00
THPT Phạm Quang Thẩm11,50
THPT Nguyễn Du23,50
THPT Bắc Kiến Xương12,25
THPT Chu Văn An26,00
THPT Bình Thanh16,00
THPT Tây Tiền Hải22,75
THPT Nam Tiền Hải23,00
THPT Đông Tiền Hải15,50

Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Thái Bình 2019

Lớp chuyênĐiểm chuẩn
Chuyên Toán31,5
Chuyên Văn35,75
Chuyên Anh34,6
Chuyên Địa30,75
Chuyên Hóa32,75
Chuyên Lý33,75
Chuyên Sinh30
Chuyên Sử26
Chuyên Tin31,75
Lớp cận chuyên27,55

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 2018/2019

TRƯỜNGĐiểm chuẩn
THPT Hưng Nhân24,75
THPT Bắc Duyên Hà30,00
THPT Nam Duyên Hà24,50
THPT Đông Hưng Hà24,75
THPT Quỳnh Côi31,00
THPT Quỳnh Thọ28.00
THPT Phụ Dực32,00
THPT Tiên Hưng28,00
THPT Bắc Đông Quan33,75
THPT Nam Đông Quan28,75
THPT Mê Linh23,75
THPT Đông Thụy Anh33,25
THPT Tây Thụy Anh29,75
THPT Thái Ninh30,00
THPT Thái Phúc24,00
THPT Lê Quý Đôn33,00
THPT Nguyễn Đức Cảnh36,00
THPT Nguyễn Trãi34,25
THPT Vũ Tiên28.25
THPT Lý Bôn27,25
THPT Phạm Quang Thẩm10.25
THPT Nguyễn Du29.25
THPT Bắc Kiến Xương27,75
THPT Chu Văn An26,00
THPT Bình Thanh22,75
THPT Tây Tiền Hải31,75
THPT Nam Tiền Hải25,00
THPT Đông Tiền Hải20,25

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình 2018

STTLớp chuyênĐiểm chuẩnSố thí sinh trúng tuyển
1Toán3270
2Văn3335
3Anh30,2570
4Địa26,2535
5Hóa29,7635
631,2535
7Sinh28,0135
8Sử25,7535
9Tin31,2535

Xem điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thái Bình 2016/2017

TRƯỜNGNV1NV2GHI CHÚ
Hưng Nhân23.75
Bắc Duyên Hà25.25
Nam Duyên Hà19.25
Đông Hưng Hà24.75
Quỳnh Côi43248
Quỳnh Thọ26
Phụ Dực27.75
Tiên Hưng24.75
Bắc Đông Quan43246
Nam Đông Quan29.75
Mê Linh18.75
Đông Thụy Anh43249
Tây Thụy Anh30
Thái Ninh28.75
Thái Phúc21.75
Lê Quý Đôn28
Nguyễn Đức CảnhTuyển trong vùng25,5-27,75
Nguyễn Trãi32.5
Vũ TiênTuyển trong vùng 31,5-32,25
Lý Bôn21
Phạm Quang ThẩmTuyển trong vùng 27,5-31,25
Nguyễn Du22.25
Bắc Kiến Xương17.75
Chu Văn An19
Bình Thanh11
Tây Tiền Hải27
Nam Tiền Hải22.75
Đông Tiền Hải17.25

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Thái Bình qua các năm!

Anh Đức (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM