Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An (có đáp án)

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021-2022 cập nhật nhanh và chính xác. Tuyển tập đề vào 10 Nghệ An môn Anh qua các năm.

Mời bạn đọc tham khảo đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021. Đề chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An được cập nhật nhanh nhất bên dưới.

Đáp án anh vào 10 Nghệ An 2021

Mã đề 952

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11B21C31C41B
2B12B22C32C42D
3B13D23B33C43C
4D14C24C34A44A
5A15C25D35D45A
6D16B26A36A46B
7D17C27C37B47C
8D18A28D38D48C
9B19A29A39C49B
10B20A30B40D50A

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021

Đề thi mã 952

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 ảnh 1
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 ảnh 2
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 ảnh 3
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 ảnh 4

Đề thi mã 284

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 mã 284 ảnh 1
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 mã 284 ảnh 2
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 mã 284 ảnh 3
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 mã 284 ảnh 4

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra vào thời gian tới và đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh chính thức sẽ được cập nhật ngay sau khi kỳ thi diễn ra.

Cùng ôn tập với đề thi các năm trước để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới:

Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Nghệ An môn Anh các năm trước

Đề thi tiếng Anh vào 10 Nghệ An năm 2020

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nghệ An năm 2020 trang 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2020

Đề tho vào 10 chuyên Anh THPT Chuyên tỉnh Nghệ An năm 2019

Choose the word (A,B,C or D) whose inderlined part is pronounced differently from that of the others (1,0 point)

1. A. laughed          B. sacrificed              C. cooked                     D. explained

2. A. great               B. break                    C. steak                        D. bread

3. A. market            B. card                      C. scare                        D. depart

4. A. through           B. though                  C. throw                        D. thought

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi chuyên Anh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Nghệ An năm 2019

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 và các năm trước của tỉnh Nghệ An mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM