Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2022 (có đáp án)

Xuất bản ngày 07/06/2022 - Tác giả:

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2022-2023 cập nhật nhanh và chính xác. Tuyển tập đề vào 10 Nghệ An môn Anh qua các năm.

Mời bạn đọc tham khảo đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2022. Đề chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An được cập nhật nhanh nhất bên dưới.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh Nghệ An 2022

Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 môn anh tỉnh Nghệ An sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi. 

Đáp án mã đề 208

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11B21A31A41C
2C12D22A32A42C
3B13D23B33B43B
4A14C24B34B44C
5D15A25A35A45D
6C16D26C36C46D
7C17C27D37D47B
8A18B28C38C48C
9A19B29B39B49D
10A20A30A40A50D

Key đề thi vào 10 môn Anh Nghệ An 2022

Mã đề 625

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2022 mã 625 trang 1
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2022 mã 625 trang 2
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2022 mã 625 trang 3
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2022 mã 625 trang 4

Mã đề 208

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2022 mã 208 trang 1
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2022 mã 208 trang 2
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2022 mã 208 trang 3
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2022 mã 208 trang 4

Mã đề 569

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2022 trang 1
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2022 trang 2
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2022 trang 3
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Nghệ An 2022 trang 4

Xem thêm

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021

Đề thi mã 952

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 ảnh 1
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 ảnh 2
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 ảnh 3
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 ảnh 4

Đề thi mã 284

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 mã 284 ảnh 1
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 mã 284 ảnh 2
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 mã 284 ảnh 3
Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2021 mã 284 ảnh 4

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra vào thời gian tới và đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh chính thức sẽ được cập nhật ngay sau khi kỳ thi diễn ra.

Đáp án anh vào 10 Nghệ An 2021

Mã đề 952

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11B21C31C41B
2B12B22C32C42D
3B13D23B33C43C
4D14C24C34A44A
5A15C25D35D45A
6D16B26A36A46B
7D17C27C37B47C
8D18A28D38D48C
9B19A29A39C49B
10B20A30B40D50A

Cùng ôn tập với đề thi các năm trước để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới:

Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Nghệ An môn Anh các năm trước

Đề thi tiếng Anh vào 10 Nghệ An năm 2020

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nghệ An năm 2020 trang 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An 2020

Đề thi vào 10 chuyên Anh THPT Chuyên tỉnh Nghệ An năm 2019

Choose the word (A,B,C or D) whose inderlined part is pronounced differently from that of the others (1,0 point)

1. A. laughed          B. sacrificed              C. cooked                     D. explained

2. A. great               B. break                    C. steak                        D. bread

3. A. market            B. card                      C. scare                        D. depart

4. A. through           B. though                  C. throw                        D. thought

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi chuyên Anh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Nghệ An năm 2019

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022 và các năm trước của tỉnh Nghệ An mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình. Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM