Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2023

Xuất bản: 01/06/2023 - Cập nhật: 02/06/2023 - Tác giả:

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2023 - 2024 nhanh chóng. Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Hải Dương môn Toán các năm trước

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm học 2023-2024 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2023

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại tỉnh Hải Dương sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Toán Hải Dương các năm trước bên dưới:

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Câu 1. 

1.  \(\dfrac{2x+1}{5} = \dfrac{5 -x}{3} ⇔ 3. (2x+1)=5(5-x)\\⇔6x+3=25-5x⇔11x=22⇔x=2\)

Kết luận:....

2.  \(\left\{ \matrix{ 3x+y = 5 \hfill \cr 2x + 5y = 12 \hfill \cr} \right.  ⇔\left\{ \matrix{ 15x+5y = 25 \hfill \cr 2x + 5y = 12 \hfill \cr} \right.  \\⇔\left\{ \matrix{ 13x = 13 \hfill \cr 2x + 5y = 12 \hfill \cr} \right.  ⇔\left\{ \matrix{ x = 1 \hfill \cr y = 2 \hfill \cr} \right. \)

Kết luận:....

Câu 2.

1.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2023 câu 2 ý 1

2.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2023 câu 2 ý 2

Câu 3.

1.

Gọi số công nhân ban đầu là x (người). (x∈ N*, 96 > x >0

Ban đầu, số cây được chia đều cho mỗi công nhân là 96/x (cây xanh).

Khi có 4 công nhân bị điều đi làm việc khác, số công nhân còn lại là (x - 4).

Theo điều kiện đề bài, mỗi công nhân còn lại phải trồng thêm 4 cây.

Vì số cây được chia cho mỗi công nhân ban đầu và sau khi điều chỉnh là như nhau, ta có phương trình:

\(\dfrac{96}{x} = \dfrac{96}{x-4}-4\)

Giải phương trình ta được \( \left[ \begin{align}& x=12 (t/m)\\& x=-8 (loại) \\\end{align} \right.\\\)

Vậy, số công nhân ban đầu là 12 người.

2.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2023 câu 3 ý 2

Câu 4.
Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2023 câu 4

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2023 câu 4 ý 3

Câu 5.

Cách 1:

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2023 câu 5 1

Cách 2:


Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2023 câu 5 2

ĐỀ THI

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2023

Xem thêm thông tin:

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2022

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Hải Dương 2022

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2022

ĐÁP ÁN

Câu 1.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2022 câu 1

Câu 2

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2022 câu 2

Câu 3

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2022 câu 3

Câu 4.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2022 câu 4 ý 1
Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2022 câu 4 ý 2

Câu 5

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2022 câu 5

  Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2021

  Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2021

  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2021

  Câu 1.

  a)

  \(\begin{aligned} &x^{2}-3 x=4 \\ &\Leftrightarrow x^{2}-3 x-4=0 \\ &\Leftrightarrow(x-4)(x+1)=0 \\ &\Leftrightarrow \quad\left[\begin{array}{l} x=4 \\ x=-1 \end{array} \quad \right. \end{aligned}\)

  Kết luận: ...

  b)

  \(\begin{aligned} &\left\{\begin{array}{l} 2 x-5-y=0 \\ 5 x+3 y=18 \end{array}\right. \\ &\Leftrightarrow)\left\{\begin{array}{l} 2 x-y=5 \\ 5 x+3 y=18 \end{array}\right. \\ &\Leftrightarrow \quad\left\{\begin{array}{l} x=3 \\ y=1 \end{array}\right. \end{aligned}\)

  Kết luận: ...

  Câu 2.

  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2021 câu 2

  Câu 3.

  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2021 câu 3

  Câu 4.

  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2021 hình câu 4

  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2021 câu 4 ý 1

  2.

  Kẻ đường cao A H . Vì  ∠B, ∠C là các góc nhọn nên  H thuộc đoạn thẳng BC.

  Áp dụng định lí Pytago ta có:

  \(A C^{2}=A H^{2}+H C^{2}\)

  \(A B^{2}=A H^{2}+B H^{2}\)

  \(\Rightarrow P=2 B C^{2}+2 A H^{2}+B H^{2}+H C^{2}\)

  Ta có \(B C^{2}+A H^{2} \geq 2 B C . A H=4 S_{\triangle A B C}.\)

  \(B H^{2}+C H^{2} \geq \frac{(B H+C H)^{2}}{2}=\frac{B C^{2}}{2}\)

  Do đó \(P \geq 8 S_{\mathrm{AABC}}+\frac{B C^{2}}{2}.\)

  Do \(S_{\triangle A B C}\) không đổi, A, B, C cố định nên P đạt giá trị nhỏ nhất bằng \(8 S_{\mathrm{A} B C}+\frac{B C^{2}}{2}.\)

  Dấu "=" xảy ra khi \(B H=C H \Rightarrow \Delta A B C\) cân tại A.

  Câu 5.

  Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2021 câu 5

  Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

  Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Hải Dương môn Toán các năm trước

  Đề toán tuyển sinh lớp 10 năm 2020

  de thi tuyen sinh vao lop 10 mon toan nam 2020 hai duong

  Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Hải Dương

  Đề thi vào 10 môn Toán năm 2019

  Câu 1 (2,0 điểm)

  a) Giải phương trình \(\sqrt{4 x^{2}-4 x+9}=3\)

  b) Giải hệ phương trình \(\left\{\begin{array}{l} 3 x-y=5 \\ 2 y-x=0 \end{array}\right.\)

  Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2019 (có đáp án)

  Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018

  Câu 1 (2,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình

  a) \(\frac{3 x+1}{2}-x=1\)

  b) \(\left\{\begin{array}{l} 3 x=17-y \\ x-2 y=1 \end{array}\right.\)

  Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018

   Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Hải Dương năm 2022 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Toán các năm trước.

   Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

   Xem thêm: Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023

   Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
   Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
   Hủy

   CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM