Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018

Xuất bản: 29/05/2018 - Cập nhật: 03/06/2019 - Tác giả:

Dưới đây là đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018 chi tiết để các em và phụ huynh tham khảo

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 01 trang)

đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018


Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018

Gợi ý câu hỏi khó:

Câu 1:

Đáp án câu 1 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018

Câu 2 và câu 3 ý 1

Đáp án cau 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018

Đáp án câu 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018 phần 2

Câu 3: ý c

Đáp án câu 3 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018

Câu 4:

1 và 2:

Đáp án câu 4 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018 phần 1 - 2

Đáp án câu 4 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018 phần 2

3)

Đáp án câu 4 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018 phần 3

Câu 5:


Đáp án câu 5 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018Đáp án câu 5 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018

Nguồn: Cô Nguyễn Phượng

Các em tham khảo thêm:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM