Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Phú Thọ 2021

Đề thi vào 10 môn Toán Phú Thọ 2021 (có đáp án) được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Tuyển tập đề vào 10 Phú Thọ môn Toán qua các năm.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2021-2022 chính thức của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Phú Thọ được cập nhật nhanh nhất. Cùng Đọc tài liệu tham khảo ngay.

Đề thi vào 10 môn Toán Phú Thọ 2021

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2021 chính thức tỉnh Phú Thọ sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 10/06/2021.

Đề thi vào 10 môn Toán Phú Thọ 2021 trang 1
Đề thi vào 10 môn Toán Phú Thọ 2021 trang 2

Đáp án Toán vào 10 Phú Thọ 2021

Phần I. Trắc nghiệm khách quan.

1. A

2. C

3. D

4. B

5. C

6. D

7. A

8. B

9. C

10. B

Phần 2. Tự luận

Câu 1.

\(A=\dfrac{-7 \sqrt{x}+6}{x-4}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} \) (với x >0 x ≠ 4)

a) Khi x = 16 thì

\(A=\dfrac{-7 \sqrt{16}+6}{16-4}+\dfrac{\sqrt{16}}{\sqrt{16}-2}\) = \(A=\dfrac{-7.4+6}{12}+\dfrac{4}{2} = \dfrac{1}{6}\)

b) \(A=\dfrac{-7 \sqrt{x}+6}{x-4}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} \)

\(\dfrac{{-7 \sqrt{x}+6}+{\sqrt{x}({\sqrt{x}+2} )}}{({\sqrt{x}-2} )({\sqrt{x}+2} )} = \dfrac{x - 5\sqrt{x} + 6}{({\sqrt{x}-2} )({\sqrt{x}+2} )}\)

\(= \dfrac{({\sqrt{x}-2} )({\sqrt{x}-3} )}{({\sqrt{x}-2} )({\sqrt{x}+2} )} = \dfrac{\sqrt{x}-3 }{\sqrt{x}+2} \)

Vậy \(A = \dfrac{\sqrt{x}-3 }{\sqrt{x}+2} \)

Câu 2.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Phú Thọ 2021 câu 2

Câu 3.

 

a). Ta có ∠EAO = ∠EDO = 90°

⇒ Tứ giác AODE nội tiếp (ĐPCM)

Câu 4.

Áp dụng AM-GM:

\( A=\left(1+2a\right)\left(1+2bc\right)\le\left(1+2a\right)\left(1+b^2+c^2\right)=\left(1+2a\right)\left(2-a^2\right) \)

Giờ ta cần tìm max của  \(f\left(a\right)=2+4a-a^2-2a^3\) , Với  \(a\in\left[0;1\right] \)

Đến đây xài đạo hàm hoặc xét tính đồng biến nghịch biến của hàm số.

Xét  \(H=\dfrac{f\left(a_2\right)-f\left(a_1\right)}{a_2-a_1}=4-a_1-a_2-2a_1^2-2a_1a_2-2a_2^2 \)

Với  \(a_1;a_2\in\left[0;1\right] \)

Nếu \(H >0\) thì hàm đồng biến , \(H <0\) thì ngược lại .

Mẹo tìm khoảng: a1,a2 vai trò như nhau nên có thể viết lại \(H= 2(2- a1 - 3a12) = 2(a1+1)(2-3a1)\)

Từ đây dễ dàng suy ra  \(f\left(a\right)\)  đồng biến trên  \(\left[0;\dfrac{2}{3}\right]\)  và nghịch biến trên \( \left[\dfrac{2}{3};1\right] \)

Do đó f(a) max khi  \(a=\dfrac{2}{3}\)  ,khi đó  \(f\left(a\right)=\dfrac{98}{27} \)

-/-

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Phú Thọ môn Toán các năm trước

Đề văn tuyển sinh lớp 10 Năm 2020

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Phú Thọ năm 2020 ảnh 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Phú Thọ năm 2020

Đề thi vào 10 môn Văn Phú Thọ năm 2019

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2019 Phú Thọ trang 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2019 Phú Thọ

Đề thi vào 10 môn Văn năm 2018

Câu 1. (1,5 điểm)  Hai bạn Hòa và Bình có 100 quyển sách. Nếu Hòa cho Bình 10 quyển sách thì số quyển sách của Hòa bằng  \(\frac{3}{2}\) số quyên sách của Bình. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2018 tỉnh Phú Thọ

  Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 và các năm trước mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

   Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM