Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tại Phú Thọ

Xuất bản: 01/07/2020 - Cập nhật: 20/04/2023 - Tác giả:

Xem chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023/2024 của toàn bộ các trường THPT tại tỉnh Phú Thọ được cập nhật chính thức từ thông báo tuyển sinh của sở giáo dục và đào tạo Phú Thọ.

Chi tiết phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu vào 10 của tỉnh Phú Thọ năm nay đã được phê duyệt, Đọc tài liệu xin gửi tới bạn đọc thông tin như sau:

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2023

a) Chỉ tiêu tuyển sinh

(Cập nhật bên dưới)

- Căn cứ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND tỉnh.

Sở GD&ĐT quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho từng trường THPT, trường phổ thông có cấp THPT phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhà trường, điều kiện kinh tế xã hội địa phương và quy hoạch phát triển mạng lưới, loại hình trường lớp của tỉnh.

- Năm học 2023-2024 tiếp tục triển khai thí điểm các lớp tự chủ chất lượng cao ở Trường THPT Chuyên Hùng Vương và các trường THPT công lập khác ở nơi có điều kiện.

Ghi chú: Đối với Trường PTDTNT THCS&THPT Yên Lập không tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

b) Tuyển thẳng

- Tuyển thẳng vào lớp 10 các trường THPT (trừ Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường PTDTNT tỉnh) đối với những học sinh thuộc các đối tượng sau:

+ Học sinh trường PTDTNT THCS các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng;

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người;

+ Học sinh khuyết tật;

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về: văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học;

+ Học sinh đạt giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác được quy đổi tương đương chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 6.5 trở lên như TOEIC bốn kỹ năng (đạt từ 770 điểm), TOEFL ITP (đạt từ 560 điểm), TOEFL iBT (đạt từ 78 điểm), TOEFL Junior (đạt từ 880 điểm), Cambridge Assessment English (đạt từ 180 điểm).

- Tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương đối với các học sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa cấp tỉnh (Học sinh đạt giải Nhất môn nào được tuyển thẳng vào lớp chuyên môn đó).

- Tuyển thẳng vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh các đối tượng sau:

+ Học sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa cấp tỉnh;

+ Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người;

+ Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về: văn hóa; văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học;

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 6.5 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác được quy đổi tương đương chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 6.5 trở lên như TOEIC bốn kỹ năng (đạt từ 770 điểm), TOEFL ITP (đạt từ 560 điểm), TOEFL iBT (đạt từ 78 điểm), TOEFL Junior (đạt từ 880 điểm), Cambridge Assessment English (đạt từ 180 điểm).

Chú ý: Học sinh được tuyển thẳng vào trường nào phải thuộc đối tượng tuyển sinh và đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển của trường đó.

c) Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ (không kể Trường THPT Chuyên Hùng Vương)

- Cộng 2,0 điểm cho nhóm đối tượng 1, bao gồm:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

- Cộng 1,5 điểm cho nhóm đối tượng 2, bao gồm:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

- Cộng 1,0 điểm cho nhóm đối tượng 3, bao gồm:

+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Chú ý: Học sinh thuộc các đối tượng ưu tiên khác nhau thì chỉ được cộng điểm ưu tiên ở đối tượng có mức điểm ưu tiên cao nhất.

d) Chế độ khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ và các lớp chất lượng cao của Trường THPT Chuyên Hùng Vương:

- Cộng 2,0 điểm cho đối tượng học sinh đạt giải Nhì trở lên trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh hoặc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác được quy đổi tương đương chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 5.5 trở lên như TOEIC bốn kỹ năng (đạt từ 600 điểm), TOEFL ITP (đạt từ 500 điểm), TOEFL iBT (đạt từ 46 điểm), TOEFL Junior (đạt từ 845 điểm), Cambridge Assessment English (đạt từ 170 điểm).

- Cộng 1,5 điểm cho đối tượng học sinh đạt giải Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh hoặc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác được quy đổi tương đương chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 5.0 trở lên như TOEIC bốn kỹ năng (đạt từ 550 điểm), TOEFL ITP (đạt từ 484 điểm), TOEFL iBT (đạt từ 41 điểm), TOEFL Junior (đạt từ 815 điểm), Cambridge Assessment English (đạt từ 160 điểm).

- Cộng 1,0 điểm cho đối tượng học sinh đạt giải Khuyến khích/giải Tư trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh hoặc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 4.5 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác được quy đổi tương đương chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 4.5 trở lên như TOEIC bốn kỹ năng (đạt từ 500 điểm), TOEFL ITP (đạt từ 467 điểm), TOEFL iBT (đạt từ 36 điểm), TOEFL Junior (đạt từ 780 điểm), Cambridge Assessment English (đạt từ 150 điểm).

Chú ý: Học sinh thuộc các đối tượng khuyến khích khác nhau thì chỉ được cộng điểm khuyến khích ở đối tượng có mức điểm khuyến khích cao nhất.

đ) Phương thức tuyển sinh:

- Đối với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường PTDTNT tỉnh và các trường THPT công lập: Thi tuyển.

- Đối với các trường tư thục: Tuyển sinh theo một trong các phương thức sau:

+ Thi tuyển như đối với các trường công lập;

+ Xét tuyển (theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT);

+ Phương thức tuyển sinh riêng của trường.

(Các trường THPT tư thục xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt trước khi thực hiện).

e) Môn thi

- Thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập, Trường PTDTNT tỉnh và Trường THPT Chuyên Hùng Vương thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

+ Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút;

+ Môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 120 phút;

+ Môn Tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

- Thí sinh dự thi vào các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Hùng Vương thi thêm môn thứ 4 (môn chuyên), thời gian làm bài 150 phút.

g) Điểm xét tuyển (ĐXT)

- Đối với các trường THPT công lập, Trường PTDTNT tỉnh và lớp chất lượng cao Trường THPT Chuyên Hùng Vương:

ĐXT =2(ĐT + ĐV + ĐA) + ĐUT + ĐKK

- Đối với các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Hùng Vương

ĐXT =ĐT + ĐV + ĐA + 3ĐC

Trong đó ĐT, ĐV, ĐA, ĐC lần lượt là điểm bài thi môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên; ĐUT là điểm ưu tiên (nếu có), ĐKK là điểm khuyến khích (nếu có).

h) Đăng ký nguyện vọng: 

- Đối với Trường THPT Chuyên Hùng Vương: Mỗi học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương (nếu đủ điều kiện theo quy định) được đăng ký các nguyện vọng sau:

+ Nguyện vọng 1 (NV1), nguyện vọng 2 (NV2): Đăng ký vào hai lớp chuyên ở hai môn chuyên khác nhau (nếu lịch thi hai môn chuyên không trùng nhau).

+ Nguyện vọng 3 (NV3): Đăng ký dự tuyển vào lớp chất lượng cao của trường (Học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương có thể chỉ đăng ký NV3 mà không cần đăng ký NV1, NV2 vào các lớp chuyên). Ngoài các nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, học sinh được phép đăng ký dự tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh (nếu đủ điều kiện dự tuyển) (NV4), đăng ký dự tuyển vào 01 trường THPT công lập (NV5) và 03 trường THPT tư thục trên địa bàn tỉnh (NV6, NV7, NV8).

- Đối với Trường PTDTNT tỉnh: Học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh vào các trường PTDTNT được đăng ký dự tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ (NV1). Ngoài ra học sinh được phép đăng ký dự tuyển vào 01 trường THPT công lập (NV2) và 03 trường THPT tư thục trên địa bàn tỉnh (NV3, NV4, NV5).

- Đối với các trường THPT công lập: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ được phép đăng ký dự tuyển vào 01 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh (NV1). Ngoài ra học sinh được phép đăng ký dự tuyển vào 03 trường THPT tư thục trên địa bàn tỉnh (NV2, NV3, NV4).

- Đối với các trường THPT tư thục: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ hoặc ngoài tỉnh (nếu có học lực, hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên) được phép đăng ký dự tuyển vào 03 trường THPT tư thục trên địa bàn tỉnh (NV1, NV2, NV3). Nếu học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) thì được phép chuyển sang xét các nguyên vọng tiếp theo (NV2, NV3) nếu các nguyện vọng này còn chỉ tiêu.

i) Thời gian tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển xong trước ngày 30/6/2023.

Thời gian cụ thể do Sở GD&ĐT thông báo sau.

Những vấn đề khác như đối tượng tuyển sinh, địa bàn tuyển sinh đăng ký nguyện vọng, nguyên tắc xét tuyển,...thực hiện theo Quy chế 11, Quy chế 06, Quy chế 01, các quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Theo: Sở Giáo dục & Đào tạo Phú Thọ (phutho.edu.vn)

Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 Phú Thọ năm 2023 theo các trường

Chúng tôi cập nhật nhanh và chính xác chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT và GDTX trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ngay sau khi có thông báo.

Chi tiết như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tại Phú Thọ

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tại Phú Thọ ảnh 2

TRƯỜNGCHỈ TIÊU
PT Hermann Gmeiner
THPT Trần Phú
THPT Bán công Công nghiệp Việt Trì
THPT Dân lập Vân Phú
THPT Dân lập Âu cơ
THPT Lê Quý Đôn
THPT Vũ Thê Lang
THPT Nguyễn Tất Thành
THPT Kỹ thuật Việt Trì
THPT Công nghiệp Việt Trì
THPT Việt Trì
THPT Chuyên Hùng Vương
THPT Trường Thịnh
PT DTNT tỉnh Phú Thọ
THPT Hùng Vương
THPT Thị xã Phú Thọ
THPT Bán Công Hùng Vương
THPT Chân Mộng
THPT Quế Lâm
THPT Đoan Hùng
THPT Bán Công Đoan Hùng
THPT Bán Công Thanh Ba
THPT Thanh Ba
THPT Yển Khê
THPT Hạ Hoà
THPT Vĩnh Chân
THPT Xuân Áng
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
THPT Phương Xá
THPT Hiền Đa
THPT Cẩm Khê
THPT Bán Công Cẩm Khê
THPT Minh Hoà
THPT Lương Sơn
THPT Yên Lập
PTDTNT Yên Lập
THPT Hương Cần
THPT Bán Công Thanh Sơn
THPT Thanh Sơn
THPT Văn Miếu
THPT Phù Ninh
THPT Tử Đà
THPT Trung Giáp
THPT Bán Công Phù Ninh
THPT Phan Đăng Lưu
THPT Nguyễn Huệ
THPT Bán Công Phong Châu
THPT Long Châu Sa
THPT Lâm Thao
THPT Phong Châu
THPT Hưng Hoá
THPT Bán Công Tam Nông
THPT Tam Nông
THPT Mỹ Văn
THPT Thanh Thuỷ
THPT Trung Nghĩa
THPT Tản Đà
THPT Minh Đài
THPT Thạch Kiệt

Tham khảo thêm:

Tra điểm thi vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Thọ

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM