Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ (có đáp án)

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2021-2022 (có đáp án) được cập nhật nhanh và chính xác giúp các bạn học sinh lớp 9 tham khảo.

Chính thức Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm học 2021-2022 kèm đáp án được cập nhật nhanh nhất bên dưới. Mời bạn đọc tham khảo

Đáp án đề Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ 2021

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D từng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (0,8 điểm)

1.C

2.D

3.B

4.D

Câu II. Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D ứng với từ loặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3,5 điểm)

1. A

2.C

3.B

4. D

5.B

6. A

7.D

8. D

9. A

10. D

11. B

12.C

13.D

14.B

15. B

16. A

Câu III. Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A, B, C hoặc D trong các câu sau đây (0,8 điểm)

1. A

2. A

3.C

4.B

Câu IV. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn chỉnh các câu sau. (0,8 điểm)

1. have visited

2. is always annoying

3. playing

4. to tidy

Câu V. Viết dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh các câu sai. (0,8 điểm) 1. typist

2. inconvenient

3. undoubtedly

4. succeeded

Câu VI. Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau. (0,8 điểm)

1.A

2.C

3.C

4.B

Câu II. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi. (0,8 điểm)

1. A

2. A

3.C

4.D

Câu VIII. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. (0,8 điểm)

1. 3./He was three/3.

2. In Paris. It was in Paris.

3. Yes./ Yes, there was.

4. Because it was very difficult to feel the differences between raised letters.

Câu IX. Hoàn chỉnh những câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa so với câu đã cho (1,2 điểm)

1. Linda asked me what I had done to avoid coronavirus.

2. Because her performance was good/ she performed well/ she had a good performance, she received good comments.

3. If you study hard, you will pass the exam.

4. A new car model will be introduced by Vinfast Automobile Company.

5. Mary composes more creatively than her sister (does).

6. I wish I could see Susan off at the airport tonight.

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ 2021

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ 2021 ảnh 1
Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ 2021 ảnh 2
Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ 2021 ảnh 3

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ sẽ diễn ra vào thời gian tới và đề thi môn Tiếng Anh sẽ được cập nhật ngay sau khi kỳ thi diễn ra ngày 11/06/2021.

Cùng ôn tập với đề thi các năm trước để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới:

Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Phú Thọ môn Anh các năm trước

Năm 2020

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Phú Thọ năm 2020 trang 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Phú Thọ năm 2020 (có đáp án)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Thọ 2019

Câu 1. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (1.0 điểm)

  1. A. shirts                     B. caps                       C. pants                            D. jeans
  2. A. existed                  B. reused                    C. questioned                   D. borrowed
  3. A. kick                       B. kind                         C. know                            D. keep
  4. A. balloon                  B. handbag                 C. candy                           D. bamboo

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ năm 2019

Năm 2018

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (1.0 điểm)

1. A. happened         B. mixed          C. listened           D. lived

2. A. apply                B. career          C. account           D. carriage

3. A. machine          B. match           C. teacher            D. church

4. A. contacts          B. attacks          C. responds         D. develops

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2021 và các năm trước của tỉnh Phú Thọ mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM