Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Bài 4 trang 9 sgk đại số lớp 10

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 9 sách giáo khoa đại số 10: Phát biểu mỗi mệnh đề , bằng cách sử dụng khái niệm điều kiện cần và đủ

Đề Bài 4

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần và đủ"

a) Một số có tổng các chữ số chia hết cho 99 thì chia hết cho 99 và ngược lại.

b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.

c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.

Đáp án bài 4 trang 9 sgk Toán 10

a) Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho 99 là tổng các chữ số của nó chia hết cho 99.

b) Điều kiện cần và đủ để tứ giác là hình thoi là tứ giác là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.

c) Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt là biệt thức của nó dương.

» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 9 sgk Toán 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 9 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu