Mục lục bài học

Bài 1 trang 13 SGK Toán Đại số 10

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 13 sách giáo khoa Toán lớp 10 Đại số

Đề bài

Giải đại số lớp 10 bài 1 sgk trang 13
Hãy liệt kê các phân tử của tập hợp A

 b) Cho tập hợp B = {2,6,12,20,30}

Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới 1m60.

Đáp án bài 1 trang 13 Toán đại số lớp 10

Giải đại số lớp 10 bài 1 sgk trang 13
c) Học sinh tự thực hiện

» Xem bài tiếp theo: Bài 2 trang 13 SGK Đại số 10

» Theo dõi cách giải các bài tập mục Giải Toán lớp 10 khác tại doctailieu.com

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu