Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Bài 1 trang 9 sgk Đại số 10

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 9 sách giáo khoa Toán đại số lớp 10, bài học làm quen với mệnh đề, chương 1: Mệnh đề - Tập hợp.

Đề bài

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến ?

a) 3 + 2 = 7;

b) 4 + x = 3;

c) x + y > 1

d) Câu D bài 1 trang 9 sgk đại số lớp 10

Đáp án bài 1 trang 9 sgk Toán lớp 10 Đại số

a) Mệnh đề sai

b) Mệnh đề chứa biến

c) Mệnh đề chứa biến

d) Mệnh đề chứa biến

Trên đây là đáp án câu hỏi trắc nghiệm bài tập 1 trang 9 sách giáo khoa Đại số lớp 10, mời các truy cập doctailieu.com để xem thêm hướng dẫn giải các bài tập khác của môn Toán lớp 10 (Đại số và Hình học).

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu