Bài 1 trang 9 SGK Toán 10

Xuất bản: 10/08/2020 - Cập nhật: 09/09/2022 - Tác giả:

Bài 1 trang 9 SGK Toán 10 (Đại Số ) : Phương pháp làm bài và lời giải bài 1 trang 9 SGK Đại số lớp 10

Giải bài 1 trang 9 SGK Toán 10 Đại Số

Đọc Tài Liệu chia sẻ phương pháp và bài giải chi tiết bài 1 trang 9 SGK Đại số 10 giúp các bạn tham khảo

Bài 1 (trang 9 SGK Đại số lớp 10): Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

\(a) \,\, 3 + 2 = 7\)

\(b) \,\,4 + x = 3\)

\(c)\,\,x + y > 1 \)

\(d)\,\,2 - \sqrt5 < 0\)

Phương pháp giải

Mệnh đề: Một mệnh đề logic (gọi tắt là mệnh đề) là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng định đúng gọi là một mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai gọi là mệnh đề sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

 Bài giải

Câu a\(3 + 2 = 7\)

\(3 + 2 = 7\) là 1 mệnh đề;

Đây là mệnh đề sai vì \(3+2=5\ne 7\).

Câu b: \(4 + x = 3\)

\(4 + x = 3\) là mệnh đề chứa biến;

Vì khi cho \(x\) một giá trị bất kì ta thu được mệnh đề.

Chẳng hạn, \(x=1\) thì "\(4+1=3\)" là mệnh đề sai.

\(x=-1\) thì "\(4+(-1)=3\)" là mệnh đề đúng.

Câu c: \(x + y > 1\)

\(x + y > 1\) là mệnh đề chứa biến;

Vì khi cho \(x, y\) nhận một giá trị ta thu được mệnh đề.

Chẳng hạn,

\(x=1, y=1\) thì "\(1+1>1\)" là mệnh đề đúng.

\(x=0, y=0\) thì "\(0+0>1\)" là mệnh đề sai.

Câu d\(2 - \sqrt5 < 0 \)

\(2 - \sqrt5 < 0\) là mệnh đề.

Mệnh đề này đúng vì: \(2 = \sqrt 4 \)

\(4 < 5 \Rightarrow \sqrt 4  < \sqrt 5\) \(\Rightarrow 2 < \sqrt 5  \Rightarrow 2 - \sqrt 5  < 0\)

Kết luận

a) Mệnh đề sai

b) Mệnh đề chứa biến

c) Mệnh đề chứa biến

d) Mệnh đề chứa biến

Trên đây là lời giải bài  1 trang 9 SGK Toán 10 Đại Số được Đọc Tài Liệu biên soạn. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các lời giải bài tập trang 9 SGK Toán 10 (Đại Số) ở nội dung tiếp theo của bài viết...

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 10 phần Đại số

Bài 2 trang 9 SGK Đại số 10

   Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

  • a. \(1794\) chia hết cho \(3\);
  • b. \(\sqrt 2\) là một số hữu tỉ;
  • c. \(π < 3,15\)
  • d. \(|-125|≤0\)

Xem hướng dẫn và đáp án  bài 2 trang 9 sgk Toán 10 Đại số

Bài 3 trang 9 SGK Đại số 10

   Cho các mệnh đề kéo theo

Nếu \(a\)\(b\)cùng chia hết cho \(c\) thì \(a+b\) chia hết cho \(c\) ( \(a,b,c\) là những số nguyên).
Các số nguyên có tận cùng bằng \(0\) đều chia hết cho \(5\).
Tam giác cân có hai đường trung tuyến bằng nhau.
Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện đủ".

c) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần".

Tham khảo phương pháp và lời giải bài 3 trang 9 sgk Toán 10 (đại số)

Bài 4 trang 9 SGK Đại số 10

   Phát biểu mỗi mệnh để sau, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần và đủ"

a) Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại.

b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.

c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.

Xem ngay lời giải bài 4 trang 9 SGK Toán 10 đại số

   Như vậy! Nội dung bài viết chắc hẳn đã giúp các em giải Bài 1 trang 9 SGK Toán 10 Đại Số được tốt hơn, chúc các em học tốt và đừng quên tham khảo các tài liệu giải toán 10 với nhiều bài tập khác của Đọc Tài Liệu.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM