Cho 0,1 mol Gly-Ala tác dụng với dung dịch KOH dư

Xuất bản: 08/06/2020 - Tác giả:

Cho 0,1 mol Gly-Ala tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng. Tính số mol KOH sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết phương trình phản ứng để giải bài tập này.

Cho 0,1 mol Gly-Ala tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol KOH đã phản ứng là

A. 0,2.

B. 0,1.

C. 0,3.

D. 0,4.

Đáp án: A. 0,2

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol KOH đã phản ứng là 0,2

Giải thích

Gly-Ala + 2KOH \(\rightarrow \) GlyK + AlaK + 2H₂O

Theo phương trình phản ứng ta có nKOH = 2.nGly-Ala = 2. 0,1 = 0,2 mol

Đây là câu hỏi thuộc đề minh họa tốt nghiệp xem toàn bộ đề tại đây: Đề minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Hóa

Câu hỏi liên quan

1. Cho 14,6 gam Gly-Ala tác dụng hết với dung dịch HCl dư được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được bao nhiêu gam muối khan?

A. 23,7 gam

B. 28,6 gam

C. 19,8 gam

D. 21,9 gam

Đáp án: A. 23,7 gam

2. Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

A. 1 mol etylen glicol.

B. 3 mol glixerol.

C. 1 mol glixerol.

D. 3 mol etylen glicol.

Trả lời

Đáp án: C. 1 mol glixerol

Xem giải thích đáp án câu 2 tại đây: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được

3. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Propen.

B. Stiren.

C. Isopren.

D. Toluen.

Đáp án: D. Toluen.

Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là Toluen.

Trên đây là phương pháp giải bài tập cho 0,1 mol Gly-Ala tác dụng với dung dịch KOH dư tính số mol dung dịch KOH sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM