Cho 90 gam axit axetic tác dụng với 46 gam rượu etylic

Cho 90 gam axit axetic tác dụng với 46 gam rượu etylic, tính khối lượng este sau phản ứng . Dựa trên kiến thức đã học hãy lựa chọn phương án chính xác nhất.

Cho 90 gam axit axetic tác dụng với 46 gam rượu etylic ở điều kiện thích hợp, hiệu suất của phản ứng đạt 80%. Khối lượng este thu được là

A. 88,0

B. 100,0

C. 70,4

D. 105,6

Đáp án: C. 70,4

Khối lượng este thu được sau phản ứng là 70,4 gam

Giải thích

Phương trình phản ứng diễn ra như sau:

\(CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_20\)

\(n_{CH_3COOH}\)= 90 : 60 = 1,5 mol

\(n{C_2H_5OH}\) = 46 : 46 = 1 mol

Vì hiệu suất phản ứng chỉ đạt H = 80% => \(n_{CH_3COOC_2H_5}\) = 1.80% =0,8mol

=> \(n_{CH_3COOC_2H_5}\) = 0,8 . 88 =70,4 gam

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa

Câu hỏi liên quan

1. Tính chất hoá học đặc trưng của rượu etylic quyết định bởi  

A. Nguyên tử O

B. Nhóm C2 H5

C. Nhóm –OH

D. Nhóm CH2

Đáp án: C. Nhóm –OH

Câu 2:

Cho 180 gam axit axetic tác dụng với 138 gam rượu etylic (có xúc tác axit). Sau phản ứng hoàn toàn đã có 44% lượng axit chuyển thành este. Khối lượng este thu được là:

A. 264 gam

B. 132 gam

C. 116,16 gam

D. 108,24 gam

Đáp án: C. 116,16 gam

Khối lượng este thu được là 116,16 gam

Giải thích

\(n{CH_3COOH} = {180 \over 60} = 3mol\)

\(n{C_2H_5OH} = {138 \over 46} = 3mol\)

\(n{CH_3COOH p/u} \) = 3,44% = 1,32 mol

PTHH:     \(CH_3COOH + C­_2H_5OH \xrightarrow[]{H_2SO_4}  CH_3COOC_2H_5 + H_2O\)

Số mol axit axetic = số mol rượu = số mol este= 1,32 mol

=> Khối lượng este thu được là: 1,32.88 = 116,16 (gam)

Đáp án cần chọn là: C

Trên đây là đáp án cho câu hỏi cho 90 gam axit axetic tác dụng với 46 gam rượu etylic tính khối lượng este sau phản ứng và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM