Bàn về đọc sách

Bàn về đọc sách
Năm sáng tác:1995
Tác giả:Chu Quang Tiềm
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài luận này của Chu Quang Tiềm được trích trong “Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui nỗi buồn của việc đọc sách”, Bắc Kinh (1995), Trần Đình Sử dịch
Bài viết liên quan:Xem bài soạn

Tóm tắt tác phẩm Bàn về đọc sách

Học vấn không chỉ nằm trong chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn. Học vấn là học những tri thức của toàn nhân loại. Không ai sinh ra đã có sẵn tri thức, phải đọc để lấy được những tinh hoa của nghìn năm nhân loại mới xứng đáng với những người đã dày công cho ta bài học quý báu. Đọc sách chính là trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ, là ôn lại kinh nghiệm, tư tưởng của thế giới quá khứ. Nhưng đọc sách không phải một công việc dễ dàng khi ngày nay những giá trị tinh thần đang ngày càng phong phú. Vì sách nhiều nên ta dễ kiếm, người ta mang sách ra để trang trí hay khoe khoang. Hoặc sách nhiều khiến người ta lạc hướng.

Vậy phương pháp đọc dành cho chúng ta là đọc phải biết lấy tinh lấy cốt của sách, tránh lan man. Đọc sách nên phân chia ra sách chuyên ngành và sách phổ thông để biết chọn sách cần thiết mà học. Nhưng cũng cần biết kết hợp những cuốn sách liên quan để mở rộng vốn tri thức cá nhân.

Đọc tài liệu sưu tầm - Văn mẫu lớp 9 tập 2