Bài 8: Văn bản nghị luận

Soạn bài Kiêu binh nổi loạn

Soạn bài Kiêu binh nổi loạn

Soạn bài Kiêu binh nổi loạn sách Cánh diều với hướng dẫn trả lời các câu hỏi theo tiến trình bài học trang 35-42 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 2.

Soạn bài Đừng gây tổn thương

Soạn bài Đừng gây tổn thương

Soạn bài Đừng gây tổn thương Ngữ Văn 10 Cánh Diều tập 2. Hướng dẫn soạn bài chi tiết với phần trả lời đầy đủ câu hỏi theo trình tự bài đọc hiểu trang 100-104 SGK.

Soạn bài Gió thanh lay động cành cô trúc

Soạn bài Gió thanh lay động cành cô trúc

Soạn bài Gió thanh lay động cành cô trúc Ngữ Văn 10 Cánh Diều tập 2. Hướng dẫn soạn bài chi tiết với phần trả lời đầy đủ câu hỏi theo trình tự bài đọc hiểu trang 96-100 SGK.

Soạn bài Bản sắc là hành trang

Soạn bài Bản sắc là hành trang

Soạn bài Bản sắc là hành trang Ngữ Văn 10 Cánh Diều tập 2. Hướng dẫn soạn bài chi tiết với phần trả lời đầy đủ câu hỏi theo trình tự bài đọc hiểu trang 93-96 SGK.