Bài 6: Tiểu thuyết và truyện ngắn

Soạn bài Hồi trống Cổ Thành

Soạn bài Hồi trống Cổ Thành

Soạn bài Hồi trống Cổ Thành sách Cánh diều với hướng dẫn trả lời các câu hỏi theo tiến trình bài học trang 50-54 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 2.

Soạn bài Người ở bến sông Châu

Soạn bài Người ở bến sông Châu

Soạn bài Người ở bến sông Châu sách Cánh diều với hướng dẫn trả lời các câu hỏi theo tiến trình bài học trang 42-50 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 2.