Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

12

Hướng dẫn làm bài 30: vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Bài 3 trang 136 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 136 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành viễn thông ở nước ta.

Bài 2 trang 136 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 136 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải ở nước ta.

Bài 1 trang 136 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 136 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển KT - XH.

Câu hỏi thảo luận trang 134 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 134 sách giáo khoa Địa lí 12 : Kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta

Câu hỏi thảo luận trang 132 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi thảo luận sách giáo khoa Địa lí lớp 12 trang 132 : Dựa vào hình 30 sgk, kể tên một số đường biển ở nước ta

Câu hỏi thảo luận trang 131 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 131 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Kể tên một số tuyến đường bộ quan trọng theo hướng đông – tây
các bài khác cùng chương
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu