Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Bài 2 trang 136 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 136 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải ở nước ta.

Đề bài:

Cho bảng số liệu: Cơ cấu vận tải năm 2004 (trang 136 SGK Địa lí 12)

Phân tích bảng số liệu trên, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải ở nước ta?

Trả lời câu hỏi 2 trang 136 sgk Địa lí lớp 12

Nhận xét:

* Về cơ cấu vận tải hành khách:

- Đường bộ có số lượng hành khách lớn nhất trong tất cả các loại hình (chiếm 84,4 % trong cơ cấu vận chuyển và 64,5% cơ cấu luân chuyển) nhờ tính cơ động và nhanh của loại hình này.

- Đường sông đứng thứ 2 về tỉ trọng cơ cấu vận chuyển (13,9%) nhưng hành khách luân chuyển lại thấp (7%).

- Đường sắt có tỉ trọng là 1,1% trong cơ cấu vận chuyển và 9% trong cơ cấu luân chuyển. Đường hàng không chỉ chiếm 0,5% trong cơ cấu vận chuyển nhưng chiếm tới 19,2% cơ cấu luân chuyển.

⟶ Cho thấy vận tải đường sắt và hàng không có vai trò rất quan trọng trong vận chuyển hành khách trên quãng đường xa, đặc biệt là vận tải hàng không quốc tế.

- Đường biển chỉ chiếm 0,1% cơ cấu vận chuyển và 0,3 % trong cơ cấu luân chuyển.

* Cơ cấu vận chuyển hàng hóa:

- Về khối lượng vận chuyển:

+ Đường bộ vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng nhất với tỉ trọng là 66,3% trong cơ cấu vận chuyển hành khách nhờ tính cơ động trong vận chuyển cự li ngắn và trung bình.

+ Tiếp đến là đường sông (20%), đường biển (10,6%).

+ Đường sắt và đường biển đóng vai trò không lớn trong vận chuyển hành khách (3% và 0,1%).

- Về khối lượng luân chuyển:

+ Đường biển giữ vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển đường dài với tỉ trọng lên tới 74,9% trong cơ cấu luân chuyển.

+ Tiếp đến là vận tải đường bộ (14,1%) và đường sông (7%).

+ Đường sắt chiếm 3,7% trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa, thấp nhất là đường hàng không (0,3%).

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm các bài tập khác:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 136 SGK Địa lí 12 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu