Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

12

Hướng dẫn làm bài 20: chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bài 2 trang 86 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi bài tập 2 trang 86 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Tính tỉ trọng từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản qua các năm

Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 86 sách giáo khoa môn Địa lí lớp 12 : Điền các nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu.

Câu hỏi thảo luận trang 84 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 84 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế có ý nghĩa gì?

Câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 82 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 – 2005.
các bài khác cùng chương
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu