Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Bài 3 trang 92 SGK Địa lí 12

Bài 3 trang 92 SGK Địa lí 12

Giải bài 3 trang 92 sách giáo khoa Địa lí lớp 12. Phân tích bảng số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại cả nước và hai vùng Đông Nam Bộ, ĐB Sông Cửu Long.