Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

12

Hướng dẫn làm bài 21: đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Bài 3 trang 92 SGK Địa lí 12

Giải bài 3 trang 92 sách giáo khoa Địa lí lớp 12. Phân tích bảng số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại cả nước và hai vùng Đông Nam Bộ, ĐB Sông Cửu Long.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 92 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn giải bài 2 trang 92, Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 92 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn giải bài 1 trang 92, Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 91 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 91, Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 91 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 91, Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 88 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 88, Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 88 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 88, Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta, sách giáo khoa địa lí lớp 12.
các bài khác cùng chương
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu