Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

12

Hướng dẫn làm bài 38: thực hành: so sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng tây nguyên với trung du và miền núi bắc bộ

Bài 2 trang 175 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi bài tập 2 trang 175 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu, bò cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên

Bài 1 trang 174 SGK Địa lí 12

Giải bài tập 1 trang 174 sách giáo khoa Địa lí lớp 12 : Vẽ biểu đồ diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005 ...
các bài khác cùng chương
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu