Giải bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 3 trang 5 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

    Lời giải bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 8 bài 1 để tự tin hoàn thành tốt các bài tập nhân đơn thức với đa thức khác.

Đề bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1

Tìm  \(x\)  biết:

a) \(3x (12x - 4) - 9x (4x - 3) = 30\)

b) \(x (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15.\)

Giải bài tập 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng:

- Quy tắc nhân đơn thức với đa thức để nhân phá ngoặc.

- Nhóm các hạng tử đồng dạng rồi rút gọn.

- Tìm \(x\)

Bài giải chi tiết

Cách làm 1

a)

\(3x (12x - 4) - 9x (4x - 3) = 30\)

\( 3x.12x + 3x.(-4) +(-9x).4x + (-9x).(-3) = 30\)

\(36x^2 – 12x – 36x^2 + 27x = 30 \)

\( (36x^2 – 36x^2 ) + (27x - 12x) = 30\)

\( 15x = 30\)

\(x = 30 : 15\)

Vậy \(x = 2\)

b)

\(x (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15\)

\( x.5 +x.(-2x) +2x.x + 2x.(-1) = 15\)

\( 5x – 2x^2 + 2x^2 – 2x = 15\)

\( ( 2x^2 - 2x^2 ) + (5x – 2x) = 15 \)

\(3x = 15\)

\( x = 15 : 3\)

Vậy \( x = 5\)

Cách làm 2

a) \(3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30\)

\( 36x^2 – 12x – 36x^2 + 27x = 30\)

\( 15x = 30\)

\(x = 2\)

b) \( x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15\)

\(5x – 2x^2 + 2x^2 – 2x = 15\)

\(3x = 15\)

\( x = 5\)

Xem thêm

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu