Nhân đơn thức với đa thức

Lý thuyết nhân đơn thức với đa thức

1. Quy tắc nhân đơn thức với đa thức

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Tổng quát:

Cho \(A, B, C, D\) là các đơn thức, ta có: \(A(B + C - D) = AB + AC - AD.\)

2. Các phép tính về lũy thừa

\({a^n} = a.a...a\,\,\,\left( {a \in\mathbb Q,n \in \mathbb N^*} \right)\)

\({a^o} = 1\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

\({a^n}.{a^m} = {a^{n{\text{ }} + {\text{ }}m}}\)

\({a^n}:{a^m} = {a^{n - m}}\,\,\left( {n \geqslant m} \right)\)

\({({a^m})^n} = {a^{m.n}}\)

Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 1 trang 5 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học

Giải bài 2 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Bài 2 trang 5 sgk toán 8 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 2 trang 5 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1.

Giải bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 3 trang 5 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bài 4 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Bài 4 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Bài 4 trang 5 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 4 trang 5 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bài 5 trang 6 SGK Toán 8 tập 1

Bài 5 trang 6 SGK Toán 8 tập 1

Bài 5 trang 6 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 5 trang 6 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bài 6 trang 6 SGK Toán 8 tập 1

Bài 6 trang 6 SGK Toán 8 tập 1

Bài 6 trang 6 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 6 trang 6 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.