Nhân đơn thức với đa thức

8

Nhân đơn thức với đa thức giúp bạn ôn tập kiến thức và hướng dẫn giải bài tập trang 5 - 6 sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Lý thuyết nhân đơn thức với đa thức

1. Quy tắc nhân đơn thức với đa thức

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Tổng quát:

Cho \(A, B, C, D\) là các đơn thức, ta có: \(A(B + C - D) = AB + AC - AD.\)

2. Các phép tính về lũy thừa

\({a^n} = a.a...a\,\,\,\left( {a \in\mathbb Q,n \in \mathbb N^*} \right)\)

\({a^o} = 1\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

\({a^n}.{a^m} = {a^{n{\text{ }} + {\text{ }}m}}\)

\({a^n}:{a^m} = {a^{n - m}}\,\,\left( {n \geqslant m} \right)\)

\({({a^m})^n} = {a^{m.n}}\)

Giải toán 8 bài 1 trang 5 - 6 SGK

Lý thuyết Nhân đơn thức với đa thức và các dạng bài thường gặp

Tổng hợp kiến thức cơ bản tiết Nhân đơn thức với đa thức lý thuyết bao gồm quy tắc nhân đơn thức với đa thức và các phép tính về lũy thừa, cùng với đó là các dạng toán thường gặp thuộc phần kiến thức này.

Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 1 trang 5 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học

Giải bài 2 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Bài 2 trang 5 sgk toán 8 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 2 trang 5 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1.

Giải bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 3 trang 5 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bài 4 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Bài 4 trang 5 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 4 trang 5 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bài 5 trang 6 SGK Toán 8 tập 1

Bài 5 trang 6 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 5 trang 6 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bài 6 trang 6 SGK Toán 8 tập 1

Bài 6 trang 6 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 6 trang 6 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.
Back to top