Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 86 sách giáo khoa môn Địa lí lớp 12 : Điền các nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu.
Mục lục nội dung

Đề bài

Điền các nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau:

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

Cơ cấuXu hướng chuyển dịch
Ngành kinh tế
Thành phần kinh tế
Lãnh thổ kinh tế

Trả lời câu hỏi bài tập 1 trang 86 SGK Địa lí lớp 12

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

Cơ cấuXu hướng chuyển dịch
Ngành kinh tế

- Giảm tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp

- Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ

Thành phần kinh tế

- Khu vực kinh tế Nhà nước giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế.

- Kinh tế tư nhân có xu hướng tăng tỉ trọng.

- Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

Lãnh thổ kinh tế

- Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, các vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn.

- Cả nước hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm: miền Bắc, miền Trung, phía Nam.

- Việc phát huy thế mạnh từng vùng nhằm thu hút đầu tư đã dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân hóa sản xuất giữa các vùng.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM