Sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Soạn Sinh 6 bài 17 vận chuyển các chất trong thân giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 56 SGK sinh học 6.

Sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

   Để giúp các bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 56 sách giáo khoa và ôn tập, nắm vững kiến thức quan trọng bài học vận chuyển các chất trong thân, Đọc Tài Liệu giới thiệu đến các bạn những hướng dẫn soạn Sinh 6 trang 17 đã được biên soạn chi tiết.

Cùng tham khảo chi tiết...

Kiến thức cơ bản Sinh 6 bài 17

Những kiến thức quan trọng của bài học bạn cần ghi nhớ:

Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ

Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 6 bài 17 về vận chuyển các chất trong thân. Ngoài ra em hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 6 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Giải bài tập trang 56 SGK Sinh học 6

Giải bài tập trang 56 SGK Sinh học 6

Giải bài tập trang 56 SGK Sinh học 6 giúp bạn trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 56 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học về mạch gỗ và mạch rây.

Câu 2 trang 56 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 56 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 56 SGK Sinh 6 giúp bạn giải câu 2 sách giáo khoa trang 56 Sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng về chức năng của mạch rây.

Câu 1 trang 56 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 56 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 56 sgk Sinh 6 giúp bạn giải câu 1 sách giáo khoa trang 56 Sinh học lớp 6 với nội dung chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Sinh 6

Câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 55 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 55 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học về vận chuyển các chất trong thân.

Câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Sinh 6

Câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 54 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 54 sách giáo khoa sinh học 6: nước và muối khoáng hòa tan được vận chuyển theo phần nào của thân.

X