Giải bài tập trang 56 SGK Sinh học 6

Giải bài tập trang 56 SGK Sinh học 6 giúp bạn trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 56 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học về mạch gỗ và mạch rây.
Mục lục nội dung

Không chỉ giúp bạn trả lời tốt câu 2 trang 56 SGK Sinh 6 về mạch gỗ và mạch rây, qua nội dung bài viết này còn giúp cho bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học Sinh học 6 bài 17

Trả lời câu hỏi về mạch gỗ và mạch rây

Đề bài:

Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ: tế bào có vách dày hóa gỗ, tế bào sống, vách mỏng, chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, vận chuyển nước và muối khoáng điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Mạch gỗ gồm những....., không có chất tế bào, có chức năng.....

Mạch rây gồm những...., có chức năng.....

Tham khảo thêmCâu 2 trang 56 SGK Sinh học 6

Trả lời:

Mạch gỗ gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ, không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

Mạch rây gồm những tế bào sống vách mỏng, có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây.

***********

   Trên đây là nội dung hướng dẫn Giải bài tập trang 56 SGK Sinh học 6 để giúp các bạn cùng tham khảo. Mong rằng những tài liệu soạn Sinh 6 của Đọc Tài Liệu sẽ luôn là người bạn đồng hành giúp bạn học tốt hơn môn học này.

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X