Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Sinh học 6 bài 16: Thân to ra do đâu?

6

Soạn sinh 6 bài 16 thân to ra do đâu? giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 52 SGK sinh học 6

Soạn sinh 6 bài 16 thân to ra do đâu? giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 52 SGK sinh học 6.

Sinh học 6 bài 16: Thân to ra do đâu?

Muốn trả lời tốt các câu hỏi trang 52 sách giáo khoa và ôn tập, nắm vững kiến thức của bài thân to ra do đâu thì bạn đừng bỏ qua tài liệu hướng dẫn soạn sinh 6 bài 16 đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn dưới đây.

Cùng tham khảo chi tiết...

Kiến thức cơ bản sinh 6 bài 16

Những kiến thức bạn cần ghi nhớ:

Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Hàng năm cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ sáng (hoặc sẫm) có thể xác định được tuổi của cây.

Cây gõ lâu năm có dác và ròng

Soạn sinh 6 bài 16 trang 52

Câu 4 trang 51 SGK Sinh học 6

Câu 4 trang 51 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 4 SGK trang 51 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức của bài học.

Câu 3 trang 51 SGK Sinh học 6

Câu 3 trang 51 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 3 sách giáo khoa trang 51 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học.

Câu 2 trang 51 SGK Sinh học 6

Câu 2 trang 51 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 2 sách giáo khoa trang 51 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học.

Câu 1 trang 51 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 51 sgk sinh 6 giúp bạn giải câu 1 SGK trang 51 sinh học lớp 6 tốt và ôn tập các kiến thức của bài học.

Câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Sinh 6

Giải câu hỏi trang 51 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 51 sách giáo khoa sinh học 6 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu