Writing Worksheets Unit 4 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 28/10/2022 - Tác giả:

Writing Worksheets Unit 4 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 142 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Writing Worksheets - Unit 4: What's the coldest place on earth? Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Writing Worksheets Unit 4 lớp 7 Explore English

1. Write sentences with superlatives. Use the prompts to help.

(Viết các câu sử dụng so sánh hơn nhất. Sử dụng gợi ý dưới đây để làm bài)

Answer

1. Everest is the highest mountain in the world.

2. Almeria is the driest city in Europe

3. Phú Quốc is the largest island in Việt Nam

4. Tokyo is the most crowded city in Japan

5. Mercury is the closet planet to the Sun.

Dịch

a. Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới

b. Almeria là thành phố khô hạn nhất ở châu Âu

c. Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam

d. Tokyo là thành phố đông đúc nhất Nhật Bản

e. Sao Thủy là hành tinh gần Mặt Trời nhất

2. Underline the superlatives in the paragraph below.

(Gạch chân các câu so sánh hơn nhất ở đoạn văn dưới đây)

Answer

The longest country in the world is Chile in South America. It is around 4.300 kilometers long from north to south. The driest desert in the world, the Atacama Desert, is in Chile. In some places in the Atacama, there is no rain. Plants and animals cannot live in these areas. The desert’s extreme conditions make it an ideal place for scientific experiments.

Dịch

Quốc gia dài nhất trên thế giới là Chile ở Nam Mỹ. Nó dài khoảng 4.300 km từ bắc đến nam. Sa mạc khô hạn nhất trên thế giới, sa mạc Atacama, ở Chile. Ở một số nơi ở Atacama, không có mưa. Thực vật và động vật không thể sống trong những khu vực này. Điều kiện khắc nghiệt của sa mạc khiến nó trở thành nơi lý tưởng cho các thí nghiệm khoa học.

3. Now write a short description on a separate sheet of paper.Describe an extreme place. Write 60-80 words.

(Bây giờ viết một bài miêu tả vào một trang riêng. Miêu tả một nơi khắc nhiệt)

Answer

Vostok Station

Antarctica

With a population estimated at somewhere between 1,000 and 4,000 people, Antarctica is a land of extremes. The coldest and driest continent on the planet is home to Russia's Vostok Station, located near the south geomagnetic pole. On 21 July 1983, it was here that the coldest temperature ever recorded on Earth was recorded -89.2 degrees celsius. Only reachable by vessels specially strengthened to protect against the ice, visitors who come to trek through the wilderness must come well-prepared - by which we mean knowledgeable guide.

Dịch

Ga Vostok

Nam Cực

Với dân số ước tính khoảng từ 1.000 đến 4.000 người, Nam Cực là một vùng đất của những thái cực. Lục địa lạnh nhất và khô nhất trên hành tinh này là nơi có Trạm Vostok của Nga, nằm gần cực nam địa từ. Vào ngày 21 tháng 7 năm 1983, chính nơi đây đã ghi nhận nhiệt độ lạnh nhất từng được ghi nhận trên Trái đất -89,2 độ C. Chỉ có thể tiếp cận bằng các tàu được tăng cường đặc biệt để bảo vệ khỏi băng, những du khách đến để đi bộ xuyên qua vùng hoang dã phải chuẩn bị kỹ lưỡng - theo đó chúng tớ có nghĩa là hướng dẫn viên am hiểu.

Xem thêm các bài học trong Unit 4 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 4 Tiếng Anh 7 Writing Worksheets. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM