Reading Unit 4 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 14/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Reading Unit 4 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 44-45 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Reading - Unit 4: What's the coldest place on earth? Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Reading Unit 4 lớp 7 Explore English

AMAZON KHẮC NGHIỆT

Sông Amazon bắt đầu từ núi Andes ở Peru. Nó di chuyển khoảng 6,000 km đến Đại Tây Dương. Nó là con sông lớn nhất trên thế giới. Nó cũng dài thứ hai. Phần lớn nước của Amazon đến từ mưa. Trong mùa mưa, các phần của sông rộng 190 km.

Sông Amazon đi qua khu rừng mưa lớn nhất thế giới. Rừng mưa Amazon là nơi có số lượng loài động thực vật cao nhất trên Trái Đất. Có khoảng 2,5 triệu loại côn trùng, chẳng hạn như loài kiến lớn nhất thế giới. Có ít nhất 3,000 loại cá sống ở đó, và 1/5 tổng số loài chim trên thế giới.

Một số loài động vật ở Amazon rất nguy hiểm, chẳng hạn như anaconda, loài rắn lớn nhất trên thế giới.

Amazon rất quan trọng đối với Trái Đất. Nếu chúng ra mất Amazon, chúng ta sẽ mất một phần lớn sự sống trên Trái Đất.

A. Scan the article. Where does the Amazon River begin and end?

(Đọc nhanh bài đọc. Nơi sông Amazon bắt đầu và kết thực là ở đâu?)

Answer

The Amazon River begins in the Andes Mountain in Peru and ends at the Atlantic Ocean.

B. Scan the article. Find two examples of why the Amazon is “extreme”

(Đọc nhanh bài đọc. Tìm hai ví dụ tại sao lại nói Amazon khắc nghiệt)

Answer

- It is the largest river in the world. It is also the second longest. Most of the Amazon's water comes from rain. During the rainy season parts of the river are 190 kilometers wide.

- The Amazon rain forest is home to the highest number of plant and animal species on Earth.

C. Talk with a partner. Do you thinh the Amazon is important to us. Why?

(Nói chuyện với bạn cùng nhóm. Bạn có nghĩ Amazon quan trọng với chúng ta hay không? Tại sao?)

Answer

Yes, I think Amazon is important to us because The Amazon rain forest is home to the highest number of plant and animal species on Earth. There are around 2.5 millions kind of insects, such as the world's largest ant, At least, 3,000 kinds of fish live there, and one-fifth of all the bird species in the world. If we lose the Amazon, we will lose a big part of life on Earth.

Dịch

Có, tớ nghĩ Amazon quan trọng đối với chúng ta vì Rừng mưa Amazon là nơi có số lượng loại động thực vật cao nhất trên Trái đất. Có khoảng 2.5 triệu loại côn trùng, chẳng hạn như loài kiến lớn nhất thế giới. Có ít nhất 3.000 loại cá sống ở đó, và 1/5 tổng số loại chim trên thế giới. Nếu chúng ta mất Amazon, chúng ta sẽ mất một phần lớn sự sống trên Trái đất.

Xem thêm các bài học trong Unit 4 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 4 Tiếng Anh 7 Reading. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM