Writing Unit 11 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 24/10/2022 - Cập nhật: 08/11/2022 - Tác giả:

Writing Unit 11 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 118 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Writing - Unit 11: WHAT ARE YOU DOING? Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Writing Unit 11 lớp 7 Explore English

Write about a challenge that you faced. Describe the problem, what you did to overcome it and what you learned from this. Write 60-80 words. Turn to page 149 for the writing worksheet.

(Viết về một thử thách mà bạn phải đối mặt. Mô tả vấn đề, những gì bạn đã làm để vượt qua nó và những gì bạn học được từ việc này. Viết 60-80 từ. Lật trang 149 để xem bảng viết.)

Answer

Last week, I went to indoor mountain climbing for the first time. I was nervous, but I decided to try it out. I had a rope, but I was scared because I was so high up. My arms and legs were shaking! I was thinking of giving up halfway. But when I finally reached the top. I was so happy. Now, I’m not so scared anymore.

Dịch

Tuần trước, tớ đã đi leo núi trong nhà lần đầu tiên. Tớ  đã rất lo lắng, nhưng tôi quyết định thử nó. Tớ có một sợi dây, nhưng tôi sợ hãi vì tớ ở trên cao. Tay và chân của tớ đã run rẩy! Tớ đã nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng cuối cùng khi tớ đã lên đến đỉnh. Tớ đã rất hạnh phúc. Bây giờ, tớ không còn sợ hãi nữa.

Xem thêm các bài học khác trong Unit 11 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 11 Tiếng Anh 7 Writing. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM