Văn viết thư lớp 4

Tổng hợp những bài văn viết thư lớp 4 với nhiều chủ đề, nhiều đối tượng tham gia, với hơn 100 bài văn mẫu viết thư lớp 4 hay nhất của Đọc tài liệu sẽ giúp các em học sinh vừa có tư duy ngôn ngữ giao tiếp vừa có tư duy ngôn ngữ văn bản hữu ích.
Viết thư cho một người bạn để làm quen

Viết thư cho một người bạn để làm quen

Viết thư cho một người bạn để làm quen được Đọc tài liệu tổng hợp để giúp các em học sinh có thể hình dung ra các tình huống dẫn thư, hay cách để viết một bức thư làm quen đúng và hấp dẫn nhất

Viết thư cho một người bạn ở xa

Viết thư cho một người bạn ở xa

Viết thư cho một người bạn ở xa được Đọc tài liệu tổng hợp cả Viết thư cho người bạn ở xa kể về tình hình học tập, viết thư cho người bạn ở xa kể về ước mơ của mình...

Viết thư kể về ước mơ làm nhạc sĩ

Viết thư kể về ước mơ làm nhạc sĩ

Viết thư kể về ước mơ làm nhạc sĩ được Đọc tài liệu tổng hợp để giúp các em học sinh lớp 4 hình dung được bố cục bài văn viết thư và tư duy ngôn từ phù hợp cho chủ đề cũng như thể loại văn học này.

Viết thư kể về ước mơ làm bác sĩ

Viết thư kể về ước mơ làm bác sĩ

Viết thư kể về ước mơ làm bác sĩ được Đọc tài liệu tổng hợp để giúp các em học sinh lớp 4 hình dung được bố cục bài văn viết thư và tư duy ngôn từ phù hợp cho chủ đề cũng như thể loại văn học này.

Viết thư kể về ước mơ làm bác sĩ thú y

Viết thư kể về ước mơ làm bác sĩ thú y

Viết thư kể về ước mơ làm bác sĩ thú y được Đọc tài liệu tổng hợp để giúp các em học sinh lớp 4 hình dung được bố cục bài văn viết thư và tư duy ngôn từ phù hợp cho chủ đề cũng như thể loại văn học này.