Unit 7 lớp 10 7B Exchange contact information

Xuất bản: 15/11/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Unit 7 lớp 10 7B Exchange contact information trang 78, 79 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập anh 10 Unit 7 Cánh diều.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 7B Exchange contact information - Unit 7: Communication thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 7 lớp 10 7B Exchange contact information

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 78, 79 Tiếng anh 10 Cánh diều như sau:

A: Listen and number a-c in the order you hear them. (Nghe và đánh số a-c theo thứ tự bạn nghe thấy)

a. a radio show____

b. a conversation_____

c. a voicemail_____

Gợi ý đáp án:

a. 2

b. 3

c. 1

B: Listen again and complete the missing information. (Nghe lại lần nữa và hoan thành thông tin cần thiếu)

Gợi ý đáp án:

Conversation 1:

Joel’s address: 15A Iris Street, Kingstown

Conversation 2:

Telephone number: 43-33-629-1834

Text: 43-33-317-3476

Social media handle: @kingstownradio1

Conversation 3:

Email: information@enlishlanguage.com

Website: www.englishlanguage.com

Tạm dịch

Đối thoại 1:

Địa chỉ của Joel: 15a Iris Street, Kingstown

Đối thoại 2:

Số điện thoại: 43-33-629-1834

Nhắn tin: 43-33-317-3476

Xử lý phương tiện truyền thông xã hội: @ kingstownradio1

Đối thoại 3:

Email: information@enlishlanguage.com

Trang web: www.englishlanguage.com

C: Below is the contract information of some places. Take turns reading each of them aloud in pairs. (Dưới đây là thông tin hợp đồng của một số nơi. Lần lượt đọc to từng người trong số họ theo cặp)

1. 125 Hai Bà Trưng, District 1, Hồ Chí Minh City, Việt Nam; Tel. 028 392 472 47; http://hcmpost.vn; email: cskh@vnpost.vn

2. 1600 Pennsylvania Ave. NW, Washington DC, 20500, US; Tel. 1 202 456 1111; www.whitehouse.gov; email: comments@whitehouse.gov

3. 5 Avenue Anatole France, 75007, Paris, France; Tel. 33 08 92 70 12 39, www.tour-eiffel.f

Gợi ý đáp án:

Học sinh tự thực hành

D: Listen to these sentences and underline the stressed words or letters. (Nghe các câu sau và gạch chân các từ hoặc chữ mang trọng âm)

1. That's fifteen, not fifty.

2. It's A as in apple.

3. It ends in dot org, not dot com.

4. Was that zero zero one or zero zero two?

5. Can you spell your last name?

Gợi ý đáp án:

1. That's fifteen, not fifty.

2. It's A as in apple.

3. It ends in dot org, not dot com.

4. Was that zero zero one or zero zero two?

5. Can you spell your last name?

Tạm dịch:

1. Đó là mười lăm, không phải năm mươi.

2. Đó là A như trong quả táo.

3. Nó kết thúc bằng dot org, không phải dot com.

4. Đó là số không không một hay số không không hai?

5. Bạn có thể đánh vần họ của mình không?

E: Listen again and repeat. Stress the correct words. (Nghe lại một lần nữa . Đánh dấu trọng âm vào các từ)

Gợi ý đáp án:

Học sinh tự thực hành tương tự phần D.

F: Write your (or made-up) contract information in the first column of the table. (Viết về những thông tin liên lạc của bạn vào cột đầu tiên của bạn)

Gợi ý đáp án:

Học sinh tự thực hiện điền thông tin.

Xem thêm các tài liệu giải bài tập anh 10 Unit 7:

- Kết thúc nội dung Unit 7 lớp 10 7B Exchange contact information - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 7 Communication - 7B Exchange contact information của bộ sách Cánh diều. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM