Unit 6 lớp 10 Explore New Worlds 6C Talk about your weekend

Xuất bản: 15/11/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Unit 6 lớp 10 Explore New Worlds 6C Talk about your weekend trang 68, 69 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập anh 10 Unit 6 Cánh diều.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 6C Talk about your weekend - Unit 6: Destinations thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 6 lớp 10 6C Talk about your weekend

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 68, 69 Tiếng anh 10 Cánh diều như sau:

A: Write two or three emphatic adjective below each photo. (Viết hai hoặc ba tính từ nhấn mạnh bên dưới mỗi bức ảnh)

Gợi ý đáp án

Picture A: filthy, shocking (bẩn thỉu, bàng hoàng)

Picture B: breath-taking, fresh (đẹp tựa tranh vẽ, trong lành)

B: Complete the text with adjective of attitude. (Hoàn thành đoạn văn với tính từ chỉ thái độ)

We were so (1)_____ to spend a weekend in Rome! It's a(n) ____city. There were so much to see: museums, churches, ruins, etc. We stayed in a(n) (3) _ _____hotel. Everything about it was perfect. We all felt (4)_____ after the trip

Gợi ý đáp án

1- excited

2- exciting

3- amazing

4- satisfied

Tạm dịch:

Chúng tớ đã rất háo hức để dành một ngày cuối tuần ở Rome! Đó là một thành phố. Có quá nhiều thứ để xem: bảo tàng, nhà thờ, tàn tích, v.v. Chúng tôi ở trong một khách sạn tuyệt vời. Mọi thứ về nó đều hoàn hảo. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy hài lòng sau chuyến đi

C: Complete the blanks with the passive form of the verbs in parentheses. (Hoàn thành chỗ trống với dạng bị động của động từ trong ngoặc)

We had an amazing trip to Europe last summer. The dates (1)____ (choose) two months before we started. Our flight (2) ____(book) at that time as well, but our hotel (3) ____ (not arrange) until the day before our departure. However, we enjoyed the trip a lot. We took many photos and we (4) ____(treat) very well by the tour organizers. Our only regret was that we bought some souvenirs, but they (5) _____(lose) on our way home.

Gợi ý đáp án

1- was chosen

2- was booked

3- wasn’t arranged

4- were treated

5- were lost

Tạm dịch:

Chúng tớ đã có một chuyến đi tuyệt vời đến Châu Âu vào mùa hè năm ngoái. Ngày được chọnhai tháng trước khi chúng tớ bắt đầu. Chuyến bay của chúng tớ được đặt cũng vào thời điểm đó, nhưng khách sạn của chúng tớ chưa được sắp xếp cho đến ngày trước khi chúng tớ khởi hành. Tuy nhiên, chúng tớ rất thích chuyến đi. Chúng tớ đã chụp nhiều ảnh và chúng tớ được đối xử rất tốt bởi các nhà tổ chức tour. Điều hối tiếc duy nhất của chúng tớ là chúng tớ đã mua một số đồ lưu niệm, nhưng chúng bị mất trên đường về nhà của chúng tớ.

D: Make questions about the trip in C. Then match them to the correct answer. (Đặt câu hỏi về chuyến đi ở bài C. Sau đó nối chúng với Đáp án: đúng)

Questions

1. When/ the dates/ choose/?

2. the flight/book/ the same time/?

3. when/the hotel/arrange/?

4. they/treat/well/?

Answers

a. Yes, it was

b. Two months before their departure

c. Yes, they were

d. The last day before they started

Gợi ý đáp án

1. When were the dates chosen? Two months before their departure

2. Was the flight booked at the same time? Yes, it was

3. When was the hotel arranged? The last day before they started

4. Were they treated well? Yes, they were

Tạm dịch:

1. Ngày được chọn khi nào? Hai tháng trước khi họ khởi hành

2. Chuyến bay có được đặt cùng thời điểm không? Đúng

3. Khách sạn được bố trí khi nào? Ngày cuối cùng trước khi chuyến đi cả họ

4. Họ có được đối xử tốt không? Có, họ được đối xử tốt

E: Listen to the conversation. What was good about the weekend? What was bad?

(Nghe đoạn hội thoại. Điều gì tốt và không tốt về cuối tuần)

Gợi ý đáp án:

– Good:

  • The food in the hotel was good and the room was clean. (Thức ăn trong khách sạn ngon và phòng sạch sẽ)
  • The taken photo was beautiful. (Ảnh chụp rất đẹp.)

– Bad:

  • The weather snowed non-stop and everything was covered with lots of snow. (Thời tiết tuyết rơi không ngừng và mọi thứ đều bị bao phủ bởi rất nhiều tuyết.)
  • The hotel weren’t any rooms, the other hotel was more expensive. (Khách sạn không còn phòng, khách sạn khác lại đắt hơn).

Tạm dịch đoạn hội thoại:

Alex: Cuối tuần của cậu thế nào?

Camilo: Nó rất tốt. Tớ đi cắm trại với Minh.

Alex: Thật không? Thời tiết thế nào?

Camilo: Ngày đầu tiên thật tệ. Tuyết rơi không ngừng! Mọi thứ đều bị bao phủ bởi rất nhiều tuyết.

Alex: Ồ, không! Cậu đã làm gì?

Camilo: Chúng tớ đến một khách sạn, nhưng không có phòng nào cả. Sau đó, chúng tớ tìm thấy một khách sạn khác. Nó đắt hơn, nhưng các phòng sạch sẽ. Thực ra, chúng đã được sơn lại cách đây vài ngày. Thức ăn rất ngon, và nó thậm chí còn được mang đến tận phòng của chúng tớ!

Alex: Vì vậy, cậu đã đi leo núi à?

Camilo: Không. Trời vẫn còn tuyết vào ngày thứ hai, vì vậy chúng tớ quyết định đi trượt tuyết. Đó là mệt mỏi, nhưng rất nhiều niềm vui. Nhìn kìa, bức ảnh này được chụp đúng vào lúc tớ bị ngã nhiều nhất trong ngày! Dù sao, cuối tuần của cậu thế nào?

Alex: Cũng được, nhưng so với của cậu thì chán lắm!

F:  Practice the conversation in pairs. Switch roles and practice again. (Luyện tập đoạn hội thoại theo cặp. Đổi vai rồi luyện tập lại lần nữa)

Gợi ý đáp án:

Học sinh tự thực hành với bạn học.

G: Change the underlined adjectives to empathic adjectives and practice conversation again. (Thay đổi các tính từ gạch chân thành các tính từ chỉ thái độ và sau đó luyện tập lại lần nữa)

Gợi ý đáp án:

Alex: How was your weekend?

Camilo: It was exciting. I went camping with Minh.

Alex: Really? How was the weather?

Camilo: It was disappointing on the first day. It snowed non-stop! Everything was covered with lots of snow.

Alex: Oh, no! What did you do?

Camilo: We went to a hotel, but there weren't any rooms. Then we found another hotel. It was more expensive, but the rooms were amazing. Actually, they were repainted a few days ago. The food was good, and it was even brought to our rooms!

Alex: So, did you go hiking?

Camilo: No. It was still snowing on the second day, so we decided to go skiing instead. It was tiring, but a lot of fun. Look, this photo was taken right when I had the biggest fall of the whole day! Anyway, how was your weekend?

Alex: It was OK, but it was very boring compared to yours!

Tạm dịch:

Alex: Cuối tuần của cậu thế nào?

Camilo: Thật là thú vị. Tớ đi cắm trại với Minh.

Alex: Thật không? Thời tiết thế nào?

Camilo: Thật thất vọng vào ngày đầu tiên. Tuyết rơi không ngừng! Mọi thứ đều bị bao phủ bởi rất nhiều tuyết.

Alex: Ồ, không! Cậu đã làm gì?

Camilo: Chúng tớ đến một khách sạn, nhưng không có phòng nào cả. Sau đó, chúng tớ tìm thấy một khách sạn khác. Nó đắt hơn, nhưng các phòng thật tuyệt vời. Thực ra, chúng đã được sơn lại cách đây vài ngày. Thức ăn đã được ngon, và nó thậm chí đã được mang đến tận phòng của chúng tớ!

Alex: Vì vậy, cậu đã đi bộ đường dài?

Camilo: Không. Trời vẫn còn tuyết vào ngày thứ hai, vì vậy chúng tớ quyết định đi trượt tuyết. Đó là mệt mỏi, nhưng rất nhiều niềm vui. Nhìn kìa, bức ảnh này được chụp đúng vào lúc tớ bị ngã nhiều nhất trong ngày! Dù sao, cuối tuần của cậu thế nào?

Alex: Cũng được, nhưng so với của cậu thì chán lắm!

Xem thêm các phần giải bài tập tiếng anh 10 Unit 6:

- Kết thúc nội dung Unit 6 lớp 10 Explore New Worlds 6C Talk about your weekend - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 6 Destinations - 6C Talk about your weekend của bộ sách Cánh diều. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM