Unit 4 lớp 10 Global Success Listening

Xuất bản: 11/10/2022 - Cập nhật: 14/10/2022 - Tác giả:

Unit 4 lớp 10 Global Success Listening trang 47 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 4 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Listening: Unit 4 - For a better community thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 4 lớp 10 Global Success Listening

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 47 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Câu hỏi 1: Read the job advert and answer the questions (Đọc quảng cáo tuyển dụng và trả lời các câu hỏi)


Trả lời:

1. City Centre of Community Development.

2. People who are interested in community development project and have a couple of hours to spare at the weekend.

Tạm dịch:

1. Ai cần tình nguyện viên?

- Trung tâm Phát triển Cộng đồng thành phố.

2. Ai có thể nộp đơn cho công việc?

- Người quan tâm đến dự án phát triển cộng đồng và có vài giờ rảnh rỗi vào cuối tuần.

Câu hỏi 2: Listen to an announcement and choose the best answer to complete each sentence. (Nghe thông báo và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

Bài nghe:


Trả lời:

1. B

2. B

3. C

4. A

5. C

Bài nghe:

This is a public announcement by the City Centre for Community Development. We are a non- profit organisation that supports local people and communities.

Thanks to many generous donations, we are building houses for poor people, organising job training courses for teenagers, helping lonely old people, and creating facilities, such as children's playgrounds in the local area.

To continue working on our projects, we need more volunteers. We are looking for teenagers who are interested in community development work and have a couple of hours to spare at weekends. Once chosen, you will become a member of our local and national community development network. You will also be trained by our experienced volunteers.

If you are interested in helping the community and want to meet teenagers with similar interests, please fill in the online application form. Remember to also send your application letter to us no later than 1st January. Don't miss this exciting opportunity. We look forward to hearing from you.

Tạm dịch:

Đây là thông báo công khai của Trung tâm Phát triển Cộng đồng thành phố. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người dân và cộng đồng địa phương.

Nhờ có nhiều tấm lòng hảo tâm, chúng tôi đang xây nhà cho người nghèo, tổ chức các khóa đào tạo việc làm cho thanh thiếu niên, giúp đỡ người già neo đơn và tạo cơ sở vật chất, chẳng hạn như sân chơi cho trẻ em ở địa phương.

Để tiếp tục thực hiện các dự án của mình, chúng tôi cần nhiều tình nguyện viên hơn nữa. Chúng tôi đang tìm kiếm những thanh thiếu niên quan tâm đến công việc phát triển cộng đồng và có vài giờ rảnh rỗi vào cuối tuần. Sau khi được chọn, bạn sẽ trở thành thành viên của mạng lưới phát triển cộng đồng địa phương và quốc gia của chúng tôi. Bạn cũng sẽ được đào tạo bởi các tình nguyện viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến việc giúp đỡ cộng đồng và muốn gặp gỡ những thanh thiếu niên có cùng sở thích, vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến. Hãy nhớ gửi thư ứng tuyển của bạn cho chúng tôi không muộn hơn ngày 1 tháng 1. Đừng bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn này. Chúng tôi mong chờ tin từ bạn.

Câu hỏi 3: Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe lại và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:


Trả lời:

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Tổ chức này giúp đỡ mọi người trong khu vực.

2. Chỉ những người nghèo mới được hỗ trợ từ Trung tâm Phát triển Cộng đồng Thành phố.

3. Hiện trung tâm đang tìm kiếm tình nguyện viên.

4. Các tình nguyện viên mới sẽ chỉ trở thành thành viên của mạng lưới phát triển cộng đồng địa phương.

5. Hạn cuối của đơn xin việc là ngày 1 tháng 1.

Câu hỏi 4: Work in groups. Discuss the following question. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

What do you think you can do to help people in your community? (Bạn nghĩ mình có thể làm gì để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng của mình?)

Trả lời:

I think I can tutor for poor children in my local area. Because I want to help them study better.

(Tôi nghĩ tôi có thể dạy kèm cho trẻ em nghèo trong khu vực địa phương của tôi. Vì tôi muốn giúp các em học tập tốt hơn.)

OR:

- Teach a class at a community center.

- Be an ambassador for a local cause.

- Work in a charity shop.

- Visit the elderly.

- Do fundraising for a cause you believe in.

Tham khảo các bài học trong bài:

- Kết thúc nội dung Unit 4 lớp 10 Global Success Listening - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 4 For a better community: Listening của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM