Vì hạnh phúc con người - Tuần 16

5

Hướng dẫn làm vì hạnh phúc con người - tuần 16

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

Soạn bài Thầy thuốc như mẹ hiền tại Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm chắc kiến thức bài tập đọc và hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 154 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.

Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây

Tài liệu hướng dẫn luyện chính tả Về ngôi nhà đang xây tại Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm chắc kiến thức bài tập đọc và hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 154 và 155 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ Tuần 16 - tiếp

Tài liệu hướng dẫn luyện từ và câu Tổng kết vốn từ trang 159 161 được Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm chắc kiến thức và hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 159 và 161 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.

Hướng dẫn làm tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc tuần 16

Hướng dẫn chi tiết cácg làm bài tập làm văn trang 161 SGK Tiếng Việt 5 về cách làm một biên bản, cùng tham khảo biên bản mẫu về việc bệnh nhân trốn viện để hiểu rõ hơn về tiết học em nhé!

Hướng dẫn làm bài Tập làm văn: Tả người SGK Tiếng việt 5 Tuần 16

Tham khảo một số bài văn mẫu theo gợi ý đề bài trong sách giáo khoa Tiếng việt 5 bài Tập làm văn tuần 16 trang 159. Chúc các em lựa chọn và có được bài văn hay cho mình.

Hướng dẫn soạn bài Tập đọc: Thầy cúng đi viện tuần 16 SGK Tiếng việt 5

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 159 sách giáo khoa Tiếng Việt 5 tập 1 trong tiết tập đọc tuần 16 với câu chuyện Thầy cúng đi viện. Qua câu chuyện các em sẽ hiểu được việc cần phải chữa bệnh một cách khoa học.

Hướng dẫn soạn bài Kể chuyện Tuần 16 về một buổi sum họp gia đình

Một số gợi ý và bài tham khảo mẫu để giúp các em soạn được bài tập kể chuyện trang 157 SGK Tiếng Việt 5 về câu chuyện sum họp đầm ấm trong gia đình mà em được chứng kiến và tham gia.

Giải bài tập Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ SGK Tiếng việt 5 Tuần 16

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 156 SGK Tiếng Việt 5 trong tiết luyện từ và câu tuần 16 về cách phân biệt từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa.
Back to top
Yêu cầu giải đề