Vì hạnh phúc con người - Tuần 16

5

Hướng dẫn làm vì hạnh phúc con người - tuần 16

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

Soạn bài Thầy thuốc như mẹ hiền tại Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm chắc kiến thức bài tập đọc và hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 154 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.

Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây

Tài liệu hướng dẫn luyện chính tả Về ngôi nhà đang xây tại Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm chắc kiến thức bài tập đọc và hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 154 và 155 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.

Giải bài tập Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ Tuần 16

Tài liệu hướng dẫn luyện từ và câu Tổng kết vốn từ lớp 5 được Đọc Tài Liệu giúp em học sinh nắm chắc kiến thức và hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 156 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.

Kể chuyện Tuần 16 về một buổi sum họp gia đình

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện về một buổi sum họp gia đình được Đọc Tài Liệu biên soạn giúp các em hoàn thành bài văn kể chuyện trang 157 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ Tuần 16 - tiếp

Tài liệu hướng dẫn luyện từ và câu Tổng kết vốn từ trang 159 161 được Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm chắc kiến thức và hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 159 và 161 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.

Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện tuần 16 SGK Tiếng việt 5

Soạn bài Thầy cúng đi bệnh viện được Đọc Tài Liệu biên soạn giúp bạn nắm chắc kiến thức bài tập đọc và hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 159 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 tuần 16.

Tập làm văn: Tả người SGK Tiếng việt 5 Tuần 16

Tài liệu hướng dẫn tập làm văn tả người lớp 5 tại Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm chắc kiến thức về văn tả người và hướng dẫn trả lời đề văn trang 159 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.

Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc

Hướng dẫn tập làm văn trang 161 SGK Tiếng Việt 5 về cách lập một biên bản được Đọc Tài Liệu biên soạn giúp các em hoàn thành bài tập làm biên bản một vụ việc trang 161 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu