Cánh chim hòa bình - Tuần 6

5

Hướng dẫn làm cánh chim hòa bình - tuần 6

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai

Tham khảo hướng dẫn soạn bài Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai trang 54-55 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, qua đó cảm nhận được những hậu quả của nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Chính tả (Nhớ - viết): Ê-mi-Ii, con...

Hướng dẫn soạn bài Chính tả (Nhớ - viết): Ê-mi-Ii, con... trang 55 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 do Đọc tài liệu tổng hợp, qua đó nắm được cách nhận biết vần ưa hoặc ươ trong câu.

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Hữu nghị, hợp tác

Hướng dẫn soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Hữu nghị, hợp tác trang 56 tuần 6 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, qua đó biết thêm các từ vựng về chủ đề hữu nghị, hợp tác.

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia tuần 6

Hướng dẫn soạn bài tiết kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 57 tuần 6 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 qua đó biết cách kể lại một câu chuyện đã được trải qua.

Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Hướng dẫn soạn bài tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít trang 58-59 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, qua đó nắm được nội dung, ý nghĩa của tác phẩm và hoàn thành các bài tập SGK.

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Hướng dẫn soạn bài tập làm văn: Luyện tập làm đơn trang 59-60 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, qua đó nắm được bố cục và cách viết một mẫu đơn đúng chuẩn mực.

Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ

Hướng dẫn soạn bài Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ trang 61 Tiếng Việt 5 tập 1, qua đó biết được cách dùng những từ có phát âm hay cấu tạo âm thanh giống nhau để chơi chữ.

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh tuần 6

Hướng dẫn soạn bài tiết tập làm văn Luyện tập tả cảnh trang 62 tuần 6 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 thông qua cách làm bài văn miêu tả về hồ nước của công viên Văn hóa Đầm Sen.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu