Con người với thiên nhiên - Tuần 8

5

Hướng dẫn làm con người với thiên nhiên - tuần 8

Tập đọc: Kì diệu rừng xanh trang 75

Soạn bài Tập đọc: Kì diệu rừng xanh trang 75 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1 được Đọc tài liệu biên soạn đầy đủ từ nội dung chuẩn bị cho tới nội dung luyện tập sau khi kết thúc bài.

Chính tả (Nghe - viết): Kì diệu rừng xanh trang 76

Soạn bài Chính tả (Nghe-viết): Kì diệu rừng xanh trang 76 SGK Tiếng Việt lớp 5 đầy đủ kiến thức chung, nhận diện và luyện tập phân biệt các âm ghép phức tạp: yê, ya và uyên.

Luyện từ và câu mở rộng vốn từ chủ đề Thiên nhiên trang 78

Hướng dẫn giải Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ chủ đề Thiên nhiên lớp 5 trang 78 giúp các em học sinh hiểu bài hơn và giải quyết các vấn đề ngôn ngữ theo chủ đề một cách dễ dàng.

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79

Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 tổng hợp kiến thức để các em học sinh có một bài kể chuyện hay và ấn tượng.

Tập đọc: Trước cổng trời trang 80

Soạn bài Tập đọc: Trước cổng trời trang 80 Tiếng Việt lớp 5 được Đọc tài liệu biên soạn đầy đủ cả hướng dẫn đọc bài, kiến thức cần nhớ và hướng dẫn giải bài tập SGK.

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 81

Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 81 lớp 5 được Đọc tài liệu giúp các em học sinh nắm vững dàn ý tả cảnh và triển khai nội dung cho một số chủ đề tả cảnh cụ thể.

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa trang 82

Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa trang 82 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 được tổng hợp đầy đủ kiến thức chung về từ nhiều nghĩa, phân biệt các nghĩa khác nhau của từ nhiều nghĩa.

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 83

Hướng dẫn bài Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 83 - Dựng đoạn mở bài, kết bài SGK Tiếng Việt lớp 5 giúp các em học sinh nắm vững kiến thức làm văn và mở rộng khả năng tư duy ngôn ngữ.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu