Giữ lấy màu xanh - Tuần 13

5

Hướng dẫn làm giữ lấy màu xanh - tuần 13

Tập đọc : Người gác rừng tí hon

Hướng dẫn tập đọc Người gác rừng tí hon của Đọc Tài Liệu giúp học sinh nắm chắc kiến thức cần đạt và hướng dẫn soạn bài trả lời câu hỏi trang 125 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.

Chính tả (Nhớ - viết): Hành trình của bầy ong

Luyện tập chính tả Hành trình của bầy ong của tác giả Nguyễn Đức Mậu tại Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm chắc kiến thức cần đạt và hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 125 và 126 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.

Luyện từ và câu - mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường

Hướng dẫn luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường tổng hợp kiến thức trọng tâm và phương pháp luyện từ tuần 13 trang 126 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Hướng dẫn kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia tại trang 127 SGK Tiếng Việt 5 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các em học sinh nắm vững các kiến thức quan trọng về cách kể chuyện, làm quen với văn kể chuyện.

Tập đọc : Trồng rừng ngập mặn

Hướng dẫn tập đọc Trồng rừng ngập mặn của tác giả Phan Nguyên Hồng trang 129 SGK tiếng việt 5. Bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu giúp học sinh nắm chắc kiến thức trọng tâm của bài đọc.

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Hướng dẫn lập dàn ý bài văn tả người mà em thường gặp lớp 5 giúp học sinh nắm vững kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi trang 130 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Hướng dẫn luyện tập về quan hệ từ của Đọc Tài Liệu gồm các nội dung tổng hợp kiến thức cần ghi nhớ và hướng dẫn cách trả lời câu hỏi trang 131 SGK Tiếng Việt 5 tập 1.

Tập làm văn: Luyện tập tả người (tiếp)

Hướng dẫn luyện tập tả người của Đọc Tài Liệu giúp bạn nắm chắc kiến thức về văn tả người và đưa ra gợi ý làm bài trang 132 SGK Tiếng việt 5 tập 1.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu