Trắc nghiệm địa 12 bài 32 : Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập địa 12 bài 32 có đáp án.

Câu 1. ý nào dưới đây không đúng với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 2. Tỉnh nào dưới đây thuộc vùng TRung du và miền núi Bắc Bộ ?
Câu 3. Tỉnh nào dưới đây vừa có cửa khẩu đường biển, vừa có cửa khẩu đường bộ với Trung Quốc?
Câu 4. Điều khác biệt về vị trí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ so với các vùng khác trong cả nước là
Câu 5. So với khu vực Tây Bắc, khu vực Đông Bắc có
Câu 6. So với khu vực Đông Bắc, khu vực Tây Bắc có mùa đông ngắn hơn là do
Câu 7. Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có mùa đông lạnh nhất nước ta là do
Câu 8. Ý nào là hạn chế trong việc phát triển kinh tế biển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 9. Khó khăn về tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 10. Thế mạnh nào dưới đây là của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 11. Khoáng sản có trữ lượng lớn nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 12. Nguồn than khai thác của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chủ yếu
Câu 13. Hai nhà máy thủy điện có công suất lớn thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 14. Trung du và miền núi Bắc Bộc có thế mạnh về trồng và chế biến cây công nghiệp, câu dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới là do
Câu 15. Cây công nghiệp được coi là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 16. Đặc điểm tự nhiên có ảnh hương lớn nhất đến việc hình thành vùng chuyên canh chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 17. Vùng Tây Bắc nước ta vẫn trồng được cà phê, chè là do
Câu 18. Loại cây ăn quả đặc trưng của vùng TRung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 19. Để phát triển chăn nuôi trâu,bò, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chưa cần thiết phải
Câu 20. Ngành chăn nuôi lợn của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển là do
Câu 21. Ý nào không đúng trong việc phát huy các thế mạnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ?
Câu 22. Ngành kinh tế biển nào dưới đây không xuất hiện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ?
Câu 23. Khoáng sản than của nước ta tập trung chủ yếu ở tỉnh nào?
Câu 24. Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh để phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là do
Câu 25. Vật nuôi nào ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nước ta có mà ở các vùng khác không có?
Câu 26. Tỉnh nào ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển ngành đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản?
Câu 27. Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển mạnh ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoàng sản là do vùng
Câu 28. Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển chăn nuôi gia súc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 29. Thế mạnh nào sau đây không phải của Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 30. Trung du và miền núi Bắc Bộ ít có điều kiện thuận lợi để phát triển
Câu 31. Nét đặc trưng về vị trí của Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 32. Khí hậu có mùa đông lạnh và phân hóa theo độ cao của Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh để phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc nào sau đây?
Câu 33. Trung du và miền núi Bắc Bộ không tiếp giáp với vùng/ quốc gia nào sau đây?
Câu 34. Loại khoáng sản có trữ lượng lớn và chất lượng vào loại tốt nhất Đông Nam Á ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 35. Điểm cần lưu ý trong việc xây dựng các nhà máy thuỷ điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ về mặt môi trường tự nhiên là
Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây ở Trung du miền núi Bắc Bộ có chung đường biên giới trên đất liền với cả Trung Quốc và Lào?
Câu 37. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ không có cửa khẩu quốc tế nào dưới đây?
Câu 38. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp dưới 9 nghìn tỉ đồng?
Câu 39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây ở Trung du miền núi Bắc Bộ không có chung đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc?
Câu 40. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm trên con sông nào?
Câu 41. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 – 40 nghìn tỉ đồng?
Câu 42. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết nhà máy thủy điện Thác Bà nằm trên con sông nào?
Câu 43. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 44. Hoạt động kinh tế biển nào sau đây không được phát triển mạnh ở vùng biển Quảng Ninh?
Câu 45. Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác khoáng sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 46. Khó khăn chủ yếu hiện nay đối với phát triển chăn nuôi gia súc lớn của Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 47. Phát biểu nào sau đây không đúng với việc phát triển thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 48. Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho chăn nuôi lợn hiện nay được phát triển mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 49. Đàn lợn của Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển chủ yếu dựa vào
Câu 50. Cơ sở chủ yếu để cơ cấu công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm nhiều ngành là
Câu 51. Khả năng đa dạng hoá cơ cấu kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ bắt nguồn chủ yếu dựa vào yếu tố nào?
Câu 52. Khó khăn về tự nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ khi phát triển cây công nghiệp, cây đặc sản và cây ăn quả là
Câu 53. Yếu tố tự nhiên nào quyết định đến việc phát triển thế mạnh trồng rau quả cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 54. Đàn trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ được nuôi rộng rãi, với số lượng nhiều (chiếm trên 50% đàn trâu cả nước) và nhiều hơn bò (khoảng 16% đàn bò cả nước) chủ yếu do
Câu 55. Tại sao Trung du và miền núi Bắc Bộ có đàn trâu lớn nhất nước ta?
Câu 56. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 57. Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh nổi bật nhất cả nước về tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp nào dưới đây?

đáp án Trắc nghiệm địa 12 bài 32 : Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 30C
Câu 2DCâu 31D
Câu 3ACâu 32B
Câu 4ACâu 33C
Câu 5ACâu 34A
Câu 6ACâu 35A
Câu 7BCâu 36C
Câu 8DCâu 37D
Câu 9BCâu 38A
Câu 10DCâu 39B
Câu 11ACâu 40C
Câu 12DCâu 41C
Câu 13ACâu 42B
Câu 14BCâu 43A
Câu 15BCâu 44D
Câu 16BCâu 45B
Câu 17ACâu 46B
Câu 18BCâu 47D
Câu 19DCâu 48C
Câu 20ACâu 49C
Câu 21DCâu 50B
Câu 22BCâu 51D
Câu 23BCâu 52C
Câu 24BCâu 53B
Câu 25CCâu 54C
Câu 26DCâu 55A
Câu 27ACâu 56B
Câu 28BCâu 57C
Câu 29C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X